2236
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی:

همایش ملی فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران با حضور اساتید برجسته تاریخ بصورت مجازی در دانشگاه الزهرا به مناسبت بزرگداشت محمدتقی امامی خوئی

در مورخه ۲۷آذرماه ۱۳۹۹ به مناسب بزرگداشت محمدتقی امامی خوئی همایش ملی فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران با حضور اساتید برجسته تاریخ که بصورت مجازی در دانشگاه الزهرا برگزار گردید. در این همایش جناب دکتر روح الله بهرامی عضو هیات علمی دانشگاه رازی و رئیس...

در مورخه  ۲۷آذرماه ۱۳۹۹ به مناسب بزرگداشت  محمدتقی امامی خوئی همایش ملی فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران با حضور اساتید برجسته تاریخ که بصورت مجازی در دانشگاه الزهرا برگزار گردید.

در این همایش جناب دکتر روح الله بهرامی عضو هیات علمی دانشگاه رازی و رئیس انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه به عنوان یکی از سخنرانان این نشست به سخنرانی تحت عنوان انتقال فرهنگ پهلوانی در بستر جنبش های شیعی (از سقوط ساسانی تا ظهور صفاری) پرداختند.


شناسه : 1508383

آخرین اخبار