گروه معارف اسلامی

معرفی گروه

 گروه معارف اسلامی به تمامی دانشجویان دانشگاه در هفت گروه درسی ارائه می نماید

۱-    اندیشه اسلامی ۱

۲-    اندیشه اسلامی ۲

۳-    اخلاق اسلامی

۴-    انقلاب اسلامی

۵-    تاریخ تحلیل صدر اسلام

۶-    تفسیر موضوعی قرآن کریم

۷- جمعیت و دانش خانواده

آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-پردیس دانشگاه رازی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه چهارم-گروه معارف

مدیر گروه

عباس حاج زین العابدینی

مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی
استادیار

گروه تحصیلی

تماس

تدریس

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

گروه الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۸۳۹۱۱
اتاق: -
پست الکترونیکی:  a.hzein@razi.ac.ir

-
 • کتب

  -
 • مقالات

   
  •         محمدنبی احمدی, عباس حاج زین العابدینی ، رمز و راز واژه ی قلب در قرآن کریم (حقیقت یا مجاز) ، مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها ، ، ۱۳۹۱ ، ،
  •         عباس حاج زین العابدینی ، تاثیر تلقی صدرایی از نفس انسانی در حل معضلات فلسفه اسلامی ، خردنامه صدرا ، شماره ۰ ، ۱۳۸۴ ، ،
 • همایش ها

  -

کارشناس گروه

محمد محسن سلیمانی

کارشناس گروه

وظایف

تماس

-

۰۸۳۳۴۲۶۹۱۳۳تلفن: 

mohsen_solimani۲۷۸۵@yahoo.com :پست الکترونیک

 • برنامه هفتگی دروس معارف ویژه پردیس باغ ابریشم

  ردیف عنوان
  1  دروس عمومی معارف اسلامی
 • برنامه درس تفسیر موضوعی قرآن - ورودی های ۱۴۰۰

  ردیف عنوان
  1 کارشناسی