مدیریت

رئیس دانشکده

دکتر یحیی معروف 

 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

تماس

مسئولیت ها

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

تلفن:۳۴۲۶۵۰۲۷-۰۸۳
فکس:۳۴۲۶۵۰۲۷-۰۸۳   

معاون پژوهشی و اجرایی

 دکتر محمد ابراهیم مالمیر

دانشیار

گروه تحصیلی

تماس

تدریس

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

گروه زبان و ادبیات فارسی

 
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: dr_maalmir@razi.ac.ir
 • -
 •     فرهنگ لغات و تعبیرات کلیات سعدی(غزلیات و قصاید) ,محمدابراهیم مالمیر, ناصر سیفی ,۱۳۸۴ ,
 • کتب

  •     محمدابراهیم مالمیر ,قبسه العجلان فی وفات غریب الخراسان علی بن موسی الرضا علیه ال ,انصاری ,۱۳۸۷ ,۷-۸۴-۶۹۲۵-۹۶۴-۹ ,
  •     محمدابراهیم مالمیر ,ایجاج الاحزان (موجج نیران الاحزان) فی وفاه غریب الخراسان علی ,انصاری ,۱۳۸۷ ,۰-۸۳-۶۹۲۵-۹۶۴-۹ ,
 • مقالات

  •     محمدابراهیم مالمیر ، نقد نسخ خطی و چاپی الرساله الغوثیه ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره ۵۹ ، ۱۳۸۷ ، صفحات ۱۴۱ تا ۱۵۹ ،
  •     محمدابراهیم مالمیر ، تآویل استنبطاتی و مستنبطات تاویلی در عرفان و تصوف ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، شماره ۵۶ ، ۱۳۸۴ ، صفحات ۱۴۱ تا ۱۶۰ ،
 • همایش ها

  •     محمدابراهیم مالمیر ,حدیث و قرآن در آئینه حکیم شروان ,همایش سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ,1389/11/27 ,نامشخص ,
  •     محمدابراهیم مالمیر, شهریار همتی ,تاملی در نقش ادبیات پارسی زبان در تسهیل فراگیری و آموزش زبان عربی و زبان اعرابی ,چهارمیF همای۴ سراسر۳ مدیراF گروG هاJ عربJ دانشگاG هاJ ایراF زبان و ادبیات عربی چالش ها و فرصت ها ,1388/04/23 ,نامشخص ,

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شهریار همتی

دانشیار

گروه تحصیلی

تماس

تدریس

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

گروه زبان و ادبیات عرب
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: sh.hemati@yahoo.com
 با نام و یاد خدا

باعرض سلام،ادب واحترام وعرض تبریک فرارسیدن سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰  به دانشجویان گرامی؛ دانشجویان گرامی می توانند p.d.f جزوه مربوط به درس خود را از جدول زیر دریافت نمایند.

 تحلیل نثرعباسی (کارشناسی ارشد ورودی ۹۹)
 
دروس این ترم بنده وساعتهای حضورم دردانشکده که با*مشخص شده به شرح ذیل است:

روز/ساعت

۰۹ : ۰۸

۱۰ : ۰۹

 ۱۱ : ۱۰

 ۱۲ : ۱۱

 ۱۳ : ۱۲

۱۴ : ۱۳

۱۵ : ۱۴

۱۶ : ۱۵

۱۷ : ۱۶

شنبه

*

*

*

*

*

 

   نثرعباسی

 

 

یکشنبه

*

*

*

*

*

 

نظم جاهلی

 

روش تحقیق

دوشنبه

*

*

*

*

*

 

 

 

نحو۱

سه شنبه

*

*

*

*

*

 

شعرعربی

 

نحو۵

چهارشنبه

*

*

*

*

*

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • کتب

  •     شهریار همتی ,روائع الاغانی ,دانشگاه رازی ,۱۳۸۸ ,۷-۹۰-۹۹۹۲-۹۶۴-۹ ,
  •     شهریار همتی ,مصادر البحث و اصوله ,دانشگاه رازی ,۱۳۹۰ ,۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۸-۱۸ ,
 • مقالات

  •     شهریار همتی, علی سلیمی قلعه ئی, حسن عابدی ، سبک شناسی زبانی رمان آن مادیان سرخ یال ، متن پژوهی ادبی ، ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۱۱۱ تا ۱۴۷ ،
  •     شهریار همتی, علی سلیمی قلعه ئی, مصیب قبادی ، افسانه زرقا الیمامه در شعر عزالدین مناصره و امل دنقل ، لسان مبین ، ، ۱۳۹۲ ، ،
  •     علی سلیمی قلعه ئی, شهریار همتی, محمدنبی احمدی ، تحلیل کاربردهای فعل کاد در قرآن کریم با نگاهی به آرای مفسران (مطالعه مورد پژوهانه عبارت اکاد اخفیها ) ، پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ، ، ۱۳۹۲ ، ،
  •     شهریار همتی, محمدنبی احمدی ، بررسی آرا بلاغی احمد هاشمی ( مطالعه موردی قسمت بدیع) ، نقد و ادبیات تطبیقی ، شماره ۲ ، ۱۳۹۱ ، ،
  •     شهریار همتی, فاطمه کلاهچیان, زهره باقری ، بررسی کارکرد هجو در شعر حطیئه و انوری ، کاوش نامه ادبیات تطبیقی ، شماره ۲ ، ۱۳۹۱ ، ،
  •     جهانگیر امیری, شهریار همتی ، آرایه های قرآنی در شعر ابوالعتاهیه ، ادب عربی ، شماره ۳ ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     Danial Kahrizi, m m, a f, kh y, e k, a.m f, SHahriair Hemati, Fardin Hozhabri, h a, Kianoosh Cheghamirza, Alireza Zebarjadi, Namdar Yousefvand , Medicinal Plant in Holy Quran , AMERICAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH , vol. ۴۲ , ۲۰۱۲ , ,
  •     شهریار همتی ، ال و اختلاف های پیرامون آن در زبان عربی ، مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     شهریار همتی, رضا کیانی ، نبرات الحزن فی حبسیات مسعود سعد سلمان و سریات المعتمدبن عباد ، دراسات فی اللغة العربیة و آدابها ، شماره ۲ ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     شهریار همتی ، ابن ابی عتیق و تطور نقد ، مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها ، ، ۱۳۸۷ ، ،
  •     شهریار همتی ، شخصیت نقدی ابوالفرج اصفهانی وارزش انتقادی الاغانی ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، ، ۱۳۸۲ ، ،
  •     شهریار همتی ، نگاهی به شعر و نقد آن در صدر اسلام ، مدرس علوم انسانی ، ، ۱۳۷۷ ، ،
 • همایش ها

  •     شهریار همتی ,تطور النقد مع ابن ابی عتیق ,دانشگاه الزهرا -من النقد الادبی الحدیث الی الادب المقارن ,1385/06/15 ,نامشخص ,
  •     شهریار همتی ,ابوالفرج اصفهانی شارح و مفسر اشعار ,موتمر اثر اصفهان فی توسیع اللغه العربیه الدولی- اصفهان ,1385/09/20 ,ایران ,
  •     محمدابراهیم مالمیر, شهریار همتی ,تاملی در نقش ادبیات پارسی زبان در تسهیل فراگیری و آموزش زبان عربی و زبان اعرابی ,چهارمیF همای۴ سراسر۳ مدیراF گروG هاJ عربJ دانشگاG هاJ ایراF زبان و ادبیات عربی چالش ها و فرصت ها ,1388/04/23 ,نامشخص ,
  •     شهریار همتی ,(ال) و اهمیت آموزش آن در زبان عربی ,چهارمین همایش سراسری مدیران گروه های عربی ,1388/04/22 ,نامشخص ,
  •     شهریار همتی, سارا رحیمی پور ,عبدالوهاب بیاتی و تاثیرپذیری از عطار نیشابوری ,دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی ,1391/02/15 ,ایران ,
  •     شهریار همتی, فاروق نعمتی ,سیدقطب و شعر فارسی ,همایش علمی سالانه ,1391/06/19 ,نامشخص ,
  •     شهریار همتی, فاروق نعمتی ,سید قطب و شعر پارسی ( تاملی در دیدگاه های وی در مورد شعر حافظ و خیام) ,سومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1391/08/20 ,ایران ,

مسئول دفتر حوزه ریاست

جهانبخش خدایاری

-

گروه تحصیلی

تماس

تدریس

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

-
شماره تماس: -
اتاق: ۰۸۳۳۴۲۶۵۰۲۷
پست الکترونیکی: - 
-
 •  
 • کتب

  • -
 • مقالات

  • -
 • همایش ها

  • -