گروه زبان و ادبیات فارسی

تاریخچه

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناس گروه

برنامه های هفتگی

چارت درسی

تاریخچه گروه


تاریخ تاسیس:۱۳۶۷
برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح  پژوهش استادان و دانشجویان ایجاد گرایش های جدید در دوره ارشد و         دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های  ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامع

 رشته های موجود:

 در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی

  کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

 دکتری: زبان و ادبیات فارسی
 

 دکتر موسی پرنیان

گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشیار

گروه تحصیلی

تماس

محمد ایرانی
دانشیار
ادبیات معاصر
ادبیات داستانی و روایی
نثر پژوهی
نقد و نظریه‌ی ادبی
زبان‌شناسی و دستور زبان

 
صفحه شخصی
وحید مبارک
استادیار
شاهنامه و دیگر حماسه ها
ادبیات پهلوانی و عیاری
دستور زبان فارسی و تاریخ زبان فارسی و مطالعات زبانشاختی
ادبیات تطبیقی
مباحث نظریه ادبی

 
صفحه شخصی
غلارمضا سالمیان
دانشیار
تصحیح، تحلیل و زیباشناسی متون ادب فارسی 
صفحه شخصی

 شورانگیز تنها

کارشناس گروه

وظایف

تماس

-

-تلفن: 

- :پست الکترونیک

برنامه هفتگی کارشناسی ترم دوم

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

برنامه هفتگی کارشناسی ترم چهارم

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

برنامه هفتگی کارشناسی ترم ششم

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

فارسی عمومی نیمسال دوم - پردیس

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

ادبیات تطبیقی - کارشناسی ارشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

ادبیات روایی - کارشناسی ارشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

ادبیات محض - کارشناسی ارشد

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود

دکتری

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
دانلود
ردیف عنوان دریافت فایل
1 چارت دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

2 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (تطبیقی)

3 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (پایداری)

4 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (محض)

5 برنامه ترمی دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (روایی)

6 برنامه ترمی دوره دکتری - زبان و ادبیات فارسی