388701

اطلاعیه مهم در خصوص برنامه امتحانی ۲۱ و ۲۲ دی ماه دانشگاه رازی

اساتید گرامی و دانشجویان عزیز
با سلام و احترام
در اجرای بخشنامه هیات محترم وزیران در خصوص مدیریت مصرف گاز و تاخیر در شروع بکار روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (مورخه 21 و 22 دی ماه) تغییراتی به شرح زیر در برنامه امتحانی این ایام صورت گرفته است:

ساعت اول 10 صبح
ساعت دوم 13 بعدازظهر
ساعت سوم 15 بعدازظهر

 


شناسه : 6002647

آخرین اخبار