جلسات دفاع از پایان نامه

ردیف نام استاد رهنما اساتید مشاور  اساتید داور داخلی  اساتید داور خارجی نماینده تحصیلات تکمیلی تاریخ برگزاری
1 پیمان ریحانی نیا  دکتر الیاس نورایی  دکتر غلامرضا سالمیان  دکتر ابراهیم رحیمیی زنگنه
دکتر امیرعباس عزیزفر
 دکتر علی حیدری از لرستان
دکترنجمه نظری از همدان
-  در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۰ در سامانه LMS برگزار می شود.
2 سعد جابریانی  دکتر تورج زینی وند دکتر یحیی معروف
دکتر جهانگیر امیر
 دکتر شهریار همتی
دکتر محمد نبی احمدی
 دکتر رسول  بلاوی
دکتر امین  مقدسی
 دکتر فاطمه کلاهچیان  در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۰ در سامانه LMS برگزار می شود.
3 آرزو حسین پناه  دکتر غلامرضا سالمیان  دکتر عبدالرضا نادری فر  دکتر امیر عباس عزیزی فر
دکتر الیاس نورائی
-  دکتر علی سلیمی  در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳ ساعت ۱۰ در سامانه LMS برگزار می شود.