دفتر نشریات

 نسرین عزیزی

وظایف

تماس

  1. ساماندهی ورسیدگی به نشریات دانشکده (کاوش نامه ادبیات تطبیقی، مطالعات زبانها، پژوهش نامه ادبیات داستانی  وجغرافیا و پایداری محیط)
  2. ارتباط با پایگاههای از جمله (مگ ایران، جهاد دانشگاهی، نورمگزو...) و ارسال مقالات چاپ شده برای نمایه شدن در پایگاهها.
  3. بررسی و حل مشکلات سامانه ها و ارتباط با سیناوب جهت رفع مشکل
  4. دریافت واخذ مقالات و ارسال به سردبیر
  5. ارسال مقالات به داوران پس از تعیین داور ، و پیگیری آنها
  6. اطلاع به نویسندگان از روند مقالات
  7. ارسال نظرات داوران به سردبیر وبعد به نویسندگان
  8. دریافت هزینه از نویسندگان پس از تأیید مقاله و ارسال نامه های مربوط در این زمینه به امور پژوهشی و مالی و بارگذاری مقالات در سامانه و ارسال به چاپخانه

ایمیل: -

شماره تلفن:-

جستارهای داستانی در ادب فارسی
جغرافیا و پایداری محیط
کاوش نامه ادبیات تطبیقی
مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران