کتابخانه ادبیات و علوم انسانی

معرفی


کتابخانه ادبیات و علوم انسانی در طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی واقع و مساحت کل آن ۶۸۲ متر مربع می باشد. که در دو طبقه مجزا و شامل چهار بخش می باشد. متراژ طبقه همکف ۴۴۴ متر مربع که شامل بخش امانات، بخش (اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی) و بخش اداری می باشد. در طبقه ی فوقانی کتابخانه که فضای آن ۲۳۸ متر مربع می باشد شامل بخش مرجع و مجلات و پایان نامه می باشد.

طبقه همکف کتابخانه

۱- بخش امانات

۲- بخش اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی IT

۳- بخش اداری

  • بخش امانات توسط همکار محترم خانم فتانه خلیلی اداره می شود.
  • بخش اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی تحت نظارت مسئول بخش امانات کنترول می گردد.
  • بخش اداری شامل دو اتاق ۱- اتاق مشترک مسئول کتابخانه و مسئول بخش IT  ۲- اتاق آماده سازی می باشد.

طبقه فوقانی کتابخانه

۱- بخش مرجع و مجلات

۲- بخش پایان نامه ها

    در طبقه فوقانی کتابخانه بخش مرجع و مجلات و بایگانی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار دارد و مسئول بخش فوق جوابگو مراجعین این بخش می باشد.

    کتابخانه ادبیات و علوم انسانی مرکز اطلاعات و کانون پژوهش دانشکده محسوب می شود. در بخش امانت کتابخانه خدمات عمومی ارائه می گردد که از سه بخش مجزا تشکیل گردیده. نخست بخش کتب فارسی که شامل ۱۳ قفسه یکطرفه و ۸۴ قفسه دو طرفه می باشد.و شامل ۲۹۳۳۳ جلد و ۲۴۱۱۵ عنوان می باشد. بخش کتب لاتین شامل ۶ قفسه فشرده و شامل ۶۸۸۵ جلد کتاب لاتین و ۵۵۳۴ عنوان در انتها کتب عربی شامل ۳۰ قفسه دو طرفه فشرده می باشد که شامل ۸۵۸۰ جلد و ۵۲۷۰ عنوان می باشد. تعداد عناوین و نسخه های کتب فارسی، عربی و لاتین به صورت آنلاین و بروز در شبکه ثنا قابل رویت می باشد. روند اطلاع یابی از موجودی کتاب و منابع کتابخانه پس از فهرست در شبکه نرم افزاری کتابخانه (نرم افزار ثنا) قابل رویت و دستیانی می باشد.

کتابخانه بصورت سیستم باز در دسترس مراجعین قرار دارد و در حال حاضر موضوعات زیر در بخش امانت قابل رویت و استفاده قرار می گیرد.

۱- ادبیات فارسی

۲- ادبیات عرب

۳- زبان و ادبیات انگلیسی

۴- جغرافیا

۵- الهیات

۶- معارف اسلامی

۷- حقوق

۸- تاریخ

۹- فلسفه

کتابخانه ادبیات و علوم انسانی جهت برآوردن نیازهای (پژوهشی – تحقیقی)، آمادگی ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز دانشجویان کارشناسی می باشد.

فضای مطالعه در بخش امانت جهت مراجعینی که شرایط امانت کتاب را ندارند موجود می باشد و پذیرای ۱۴ نفر می باشد. همچنین در بخش مرجع و مجلات نیز فضای مناسبی جهت مطالعه در نظر گرفته شده. ساعت کار کتابخانه بطور عموم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۳ تا ۱۶:۳۰ پذیرای خدمات به مراجعین می باشد.


خانم فرحناز هجرانی پور

مسئول بخش امانات و مرجع و مجلات

وظایف

تماس

شرح وظایف کتابدار امانت
۱ - امانت کتاب مورد درخواست و پاسخگوئی به سوال مراجعان بخش امانت .
۲ - تعقیب دیر کرد و عودت کتاب بر اساس آئین نامه کتابخانه .
۳ - انجام آمارگیری ازبخش امانت شناسائی کمی و کیفی خدمات و ارائه گزار ش آماری .
۴ - حفظ نظم مخزن کتابخانه .
۵ - همکاری با بخش خدمات فنی در ارتباط با وجین مجموعه .
۶ - انجام سایر امور محوله مربوطه از طرف مسئول کتابخانه .
۷- راهنمائی وارائه خدمات به مراجعین درزمینه کتابهای موردنیاز.
۸- مدیریت دانشجویان در خصوص (کار دانشجویی)
۹- استفاده از نرم افزار کتابخانه (سیستم ثنا) جهت سرعت بخشی در ارائه خدمات به مراجعین.
۱۰- استفاده از چاپگر حرارتی جهت چاپ و سفارس کتاب.
 
 
شرح وظایف کتابدار بخش مرجع
۱ - شناسائی و روز آمد سا زی کتابهای مورد نیاز بخش مرجع کتابخانه با همکاری کمیته بخش سفارشات .
۲ - حفظ نظم منابع بخش مرجع کتابخانه براساس شماره را هنما .
۳ - شناسائی کتب مرجع رایگان موجود در شبکه اینترنت و تهیه دایرکتوری .
۴ – همکاری با کارشناس بانکهای اطلاعاتی در پاسخگوئی به سوالات مراجعان و تامین مقالات مورد نیاز .
۵ - ارائه گزارشات آماری از فعالیت بخش مرجع به مسئول کتابخانه .
۶ - انجام سایر امور محوله مربوطه از طرف مسئول کتابخانه .
۷- استفاده از نرم افزار کتابخانه (سیستم ثنا) جهت سرعت بخشی در ارائه خدمات به مراجعین.
 
 
شرح وظایف مسئول کتابخانه
۱-  راهنمائی وارائه خدمات به مراجعین در زمینه کتابهای موردنیاز.
۲-  حفظ ونگهداری مجموعه موادآموزشی و نگهداری وحفاظت ازتجهیزات کتابخانه .
۳-  امانت کتاب وعضوگیری براساس مقررات کتابخانه مرکزی .
۴-  تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است بطور مستمر و پیگیری جهت بازگشت کتابهای مذکور.
۵-  انتخاب و تهیه کتب جدید متناسب با گروهای آموزشی و انجام فعالیتهای مربوط به سفارش و دریافت کتاب .
۶-  شناسایی مراکز و موسسات علمی و انتشاراتی گوناگون و برقراری ارتباط به منظور تهیه منابع مورد نیاز.
۷-  اختصاص بخش عمده ای از بودجه کتابخانه جهت تهیه منابع خارجی در نمایشگاهای بین المللی .
۸-  برنامه ریزی و شرکت فعال در نمایشگاههای مختلف.
۹-  تهیه و تامین تجهیزات مورد نیازبخش فنی کتابخانه .
۱۰-  بررسی و کنترل کتب خریداری شده و تطبیق با فاکتورهای مربوطه و آماده سازی کتب مبادله ای و اهدایی .
۱۱-  انجام امورمربوط به تسویه حساب اعضاء کتابخانه .
۱۲-  همکاری و خدمات آموزشی به دانشجویان، اساتید و کارکنان .
۱۳-  کنترل و بررسی کتابهای فرسوده جهت مرمت .
۱۴- کمک رسانی به بخش امانت به دلیل حجم زیاد مراجعین در بخش.

ایمیل: -

شماره تلفن:-


بخش مرجع و سایت