433657

***‌ قابل توجه دانشجویان نو ورود *** برنامه هفتگی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشاهده و دانلود برنامه هفتگی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بسم تعالی

دانشجویان گرامی جهت مشاهده و دانلود برنامه هفتگی گروه خود، روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی)    
زبان و ادبیات عرب (مترجمی) زبان و ادبیات عرب (عربی) زبان و ادبیات عرب(تحصیلات تکمیلی)
زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی) زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی ارشد) زبان و ادبیات انگلیسی (دکتری)
الهیات - علوم قرآن و حدیث (کارشناسی) الهیات - علوم قرآن و حدیث (کارشناسی ارشد)  
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی (کارشناسی) الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی (کارشناسی ارشد)  
الهیات - فلسفه (کارشناسی) الهیات - فلسفه (کارشناسی ارشد)  
حقوق (کارشناسی) حقوق (کارشناسی ارشد)  
تاریخ ایران اسلامی (کارشناسی ارشد)    
تاریخ اسلام (کارشناسی) تاریخ اسلام (کارشناسی ارشد)  
باستان شناسی (کارشناسی ارشد)    
جغرافیا (کارشناسی گروه 1) جغرافیا (کارشناسی گروه 2)  
جغرافیا - آب و هوا شناسی (کارشناسی ارشد) جغرافیا - برنامه ریزی روستایی (کارشناسی ارشد) جغرافیا - ژئومورفولوژی (کارشناسی ارشد)

 


شناسه : 5016313

آخرین اخبار