اولین نشست با عنوان «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی (علی رضاقلی)» با ارائۀ دکتر روح‌اله بهرامی عضو هیئت علمی گروه حقوق و تاریخ دانشگاه رازی

🛑روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰ در بستر سامانۀ lms برگزار می گردد.

 
  

آخرین اخبار