کتاب پارسی با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشگاه رازی و انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمانشاه برگزار میکند: جلسه نشست نقد کتاب « *تاریخ تحولات اجتماعی و روزنامه نگاری سیاسی در بروجرد»* با حضور نویسنده و ناقدان جلسه  

زمان برگزاری

سه شنبه پنجم مردادماه 1400

ساعت : 10 شب

در پیج اینستاگرام کتاب پارسی

انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه و انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشگاه یزد و دانشگاه اصفهان برگزار می کنند :

   

آخرین اخبار