مؤلف: آزاد رضایی (مدرس دانشگاه)

با دیباچه ی دکتر محمدرضا ویژه (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیلسی دانشگاه علامه طباطبائی)

تعداد صفحات:176

سال انتشار: 1395

آخرین اخبار