اخبار و انتصابات

تبریک به مناسبت ولادت امام هادی علیه السلام
تبریک به مناسبت ولادت امام هادی علیه السلام
میلاد با سعادت آدم ابو الهدایه ، معدن حقیقة النقایه، دوازدهمین صراط مستقیم و اقوم و جنة الولایه، أصل المعارف و عین منبت علم العوارف، عین الإبداع، اُنموذج أصل الإختراع، مُهجة الکَونَین و مَحجة الثَّقَلَین ، مفتاح الخزائن الوُجوب الوجود ، حافظ مَکامن...
تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
عید قربان و تقربتان به حضرت قریب و قرابتتان با مقربان درگاه حضرت رقیب و قربانی نفستان در منای تقریب به حبیب ، در زمره قریبان لبیب اریب، مبارکتان و مزید ترتیب مراتب قربتان به حضرت مجیب باد. آمین!
تبریک به مناسبت روز عرفه
تبریک به مناسبت روز عرفه
عرف عرفان عرفه معروف روح عارفتان

لینک های مفید

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی