بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پس از برگزاری جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دعوت ریاست محترم دانشکده آقای دکتر...

دوشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

عضویت جناب آقای دکتر روح الله بهرامی در هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
عضویت جناب آقای دکتر روح الله بهرامی در هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
انتخاب جناب آقای دکتر روح الله بهرامی را به عنوان عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ را تبریک و برای ایشان موفقیت و سربلندی هرچه بیشتر آرزومندیم.
برگزاری جلسه توجیهی مراقبین و عوامل اجرایی کنکور سراسری 98 توسط معاون محترم آموزشی دانشکده
برگزاری جلسه توجیهی مراقبین و عوامل اجرایی کنکور سراسری 98 توسط معاون محترم آموزشی دانشکده
مورخ 98/4/12 در سالن جلسات 2 دانشکده ادبیات جلسه توجیهی برای عوامل اجرایی کنکور سراسری 98 توسط معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر شهریار همتی برگزار شد.این جلسه به منظور آگاه سازی عوامل با آخرین قوانین و ضوابط کنکور و نیز جلوگیری از بروز هرگونه تخلف...
بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پس از برگزاری جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دعوت ریاست محترم دانشکده آقای دکتر بیگلری و معاون محترم پژوهشی آقای دکتر ذولفقاری از کتابخانه دانشکده بازدید به عمل آمد و در این خصوص توضیحاتی...
برگزاری جلسه پژوهشی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات
برگزاری جلسه پژوهشی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات
جلسه پژوهشی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات در سالن جلسات برگزار شد.
آرشیو خبرها