profile - دانشکده ادبیات

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ادبیات

پردیس دانشگاه
محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

دانشیار / گروه ادبیات عرب

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه اصفهان، زبان و ادبیات عرب

تماس

رایانامه: mnabiahmadi [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 2681

بیوگرافی

محمّدنبی  احمدی، فرزند فتح اله، متولّد: 12/04/1350
مرتبه علمی: دانشیار پایه 4۱
محل کار: دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه رازی
پست الکترونیک: mn.ahmadi217@yahoo.com 
آدرس محل کار: کرمانشاه. باغ ابریشم. دانشگاه رازی. ساختمان مرکزی. بسیج اساتید دانشگاه/ دانشکده ادبیّات و علوم انسانی
 

•    سوابق آموزشی:
1.    دروس تدریسی: مباحث صرفی و نحوی/ علوم بلاغی/ ترجمه قرآن کریم/ متون نظم و نثر معاصر/ آزمایشگاه/ نقد ادبی تطبیقی
2.    مشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگی- تربیتی:
3.    سر پرست کارگاه علم افزایی جنگ نرم-  نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه رازی (۱۳۹۲)
4.    مسؤول برگزاری کارگاه اقتصاد مقاومتی ۲۹/۲/۱۳۹۴ با شرکت اعضای محترم هیأت علمی و رییس و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی
5.    مسؤول برگزاری کارگاه تحلیل و بررسی سیاستهای کلّی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظّم رهبری از زاویه اقتصاد (سه شنبه ۱۶/۴/۱۳۹۴) در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی
6.    مسؤول برگزاری کارگاه تحلیل و بررسی سیاستهای کلّی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظّم رهبری از زاویه امور فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (ه شنبه ۲۳/۴/۱۳۹۴)    سوابق پژوهشی: مقالات علمی –

 

پژوهشی منتشر شده در مجلاّت علمی و پژوهشی
1.    نگرش بلاغیها و نحویها به زبان (بررسی تبعات عملی تفاوت دیدگاهها) - مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة و آدابها-  تابستان ۸۹ شماره ۱۵ (ISC) ((محمّدنبی احمدی)
2.    المدائح النبویّة فی الشعر العربی (دراسة فی تطوّرها التاریخی)- مجلّة العلوم الإنسانیّة الدولیّة للجمهوریّة الإسلامیّة الإیرانیّة-  الخریف ۱۳۳۲ه.ش- شماره ۳ (ISC) ((محمّدنبی احمدی)
3.    نقد لحکم ابن هشام علی أبی حیّان فی ضوء آرائه البلاغیّة -  مجلّة دراسات فی اللّغة العربیّة و آدابها-  تابستان ۸۹ شماره ۲ (ISC) ((محمّدنبی احمدی / علی سلیمی)
4.    رمز و راز واژهی قلب در قران کریم (حقیقت یا مجاز)- مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة و آدابها -  بهار ۹۱ شماره ۲۲ ISC) (محمّدنبی احمدی/ عباس زین العابدینی(
5.    الأدب و عناصره الجمالیّة - مجلّة اللّغة العربیّة و آدابها-  بهار و تابستان ۱۴۳۱ ه.ش شماره ۱۰ (ISC) (علی سلیمی/ محمّدنبی احمدی(
6.    تعلیم اللّغة العربیّة فی ایران (دراسة نقدیّة فی أهدافها و مناهجها)- إضاءات نقدیّة فصلیّة محکّمة تعنی بالأدبین العربی و الفارسی- بهار ۹۱ شماره ۵ (ISC) (( محمّدنبی احمدی/ علی سلیمی (
7.    کارکردهای بلاغی ترجمه در شکلگیری ساختار تفسیر عرفانی- فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی- بهار و تابستان ۹۲ شماره ۲۶ (ISC) (سوسن جبری/ محمّدنبی احمدی(
8.    جمالیّة التشبیه والاستعارة بالنّور والنار للشعر لدی الجواهری- مجلة اللّغة العربیّة و آدابها-  الربیع ۱۴۳۴ شماره ۱ (ISC) (محمّدنبی احمدی(
9.    مضامین مرثیه صباحی بید گلی و شریف رضی (مطالعه مورد پژوهانه، مرثیه امام حسین(ع)- نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید با هنر کرمان- ۱۴۱۹ ه.ش (ISC) (محمّدنبی احمدی / حدیث دارابی(
10.    إشکالیّة التفاسیر القرانیّة فی عدم التفات المفسرین إلی (صنعة القلب)- مجلّة دراسات فی اللّغة العربیّة و آدابها - ۱۳۹۳ (ISC) ((محمّدنبی احمدی(
11.    جلوههای فراهنجار در سورۀ مبارکه مریم (س)- پژوهش¬های ادبی – قرآنی- پاییز ۹۲ شماره ۳ (ISC) ( (محمّدنبی احمدی / عبدالصاحب نوروزی(
12.    تحلیل کاربردهای فعل «کاد» در قرآن کریم با نگاهی به آراء مفسّران (مطالعه مورد پژوهانه عبارت (أکاد أخفیها)- پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علاّمه طباطبایی-  بهار ۹۲ شماره ۶ (ISC) (علی سلیمی/ شهریار همّتی/ محمّدنبی احمدی(
13.    مقایسه مضمون و ساختار در رمان (شازده احتجاب) گلشیری و (دزد و سگها) نجیب محفوظ- ادبیات پارسی معاصر- ۱۳۹۲(ISC) ( (علی سلیمی/ مصیب قبادی/ محمّدنبی احمدی(
14.    هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت از دیدگاه روانشناسی (یحیی سماوی، عثمان لوصیف، سمیح قاسم) انجمن ایرانی زبان و ادبیّات عربی – بهار ۱۳۹۵ (ISC) (محمّدنبی احمدی / روژین نادری(
15.    رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه قرآن کریم و طول کلمه بر حسب حرف – پژوهشهای زبان شناسی دانشگاه بوعلی همدان–  ۱۳۹۵ (ISC) (محمّد ولی جهانگیری /  محمّد جواد آزادی /  محمّدنبی احمدی(
16.    سبک شناسی بلاغی مجموعه شاهدة قبر من رخام الکلمات اثر یحیی سماوی  ادب عربی دانشگاه تهران– بهار و تابستان ۱۳۹۶ (ISC) ((محمّدنبی احمدی / یحیی معروف / مصیّب قبادی(
17.    کاربرد تحلیلهای معناشناختی در شناسایی تغییرات ساختاری واژگان قرآنی – مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق ع زمستان ۱۳۹۶ (ISC) ((محمّدنبی احمدی(
18.     بررسی زبانشناختی آیات ارث از نگاه محمّد شحرور – ادب عربی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران (ISC) (مهدی پورآذر / محمّدنبی احمدی)
19.    رباعیّات خیام و صلاح جاهین در آئینه ادبیّات تطبیقی - کاوشنامه ادبیّات تطبیقی دانشگاه رازی تابستان تابستان ۹۷ (ISC) (محمّدنبی احمدی/ انتها فیروزی)
20.    رثای امام حسین(ع) در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی - کاوشنامه ادبیّات تطبیقی دانشگاه رازی تابستان تابستان ۹۷ (ISC) (محمّدنبی احمدی/ معصومه صارمی مفرد)
21.    صنعة الالتفات فی القرآن الکریم دراسة دلالیّة – بلاغیّة - مجلة اللّغة العربیّة و آدابها- (ISC) زمستان 1398 (محمّدنبی احمدی)
22.    بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی- مجلّه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی - (ISC) (محمّدنبی احمدی/ انتها فیروزی)
23.    بررسی و تحليل محتوای قرآنی رمان بيوتن – مجلّه کاوشنامه زبان و ادب فارسی يزد – زمستان 1398 – (ISC) (کيومرث رجبی – محمّدنبی احمدی)
24.    بررسی تطبیقی سیمای جامعه در دو رمان أعراس آمنه و مهمان مهتاب بر اساس مؤلّفه¬های ساختاری و محتوایی _ کاوشنامه ادبیّات تطبیقی دانشگاه رازی (ISC) (محمّدنبی احمدی، ستاره حسنی)
25.    دراسة لبعض آليات الحجاج البلاغية في نهج البلاغة – مجلة الجرجاني (فصلية محکّمة) صيف 1440 – (ISC) (محمّدنبی احمدي)
26.    بررسی آگاهش در قصص قرآنی با رويکردی معناشناسانه – مجلّه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی – بهار 1399 (ISC) (محمّدنبی احمدی / مريم جلالی نژاد)
27.    مفهوم شناسی واژه رجم در قرآن کريم براساس ديدگاه محمّد شحرور – مجلّه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی تهران – زمستان 1399 (ISC) (محمّدنبی احمدی / الهه تميمی / مهدی پورآذر)
28.    نقد ترجمه فارسی داستان «نهر الذهب» براساس نظريه سطح معنايی - لغوی الگوی گارسس – دوفصلنامه پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيّات عربی دانشگاه علاّمه طباطبايی تهران – بهار و تابستان 1399 (ISC) (محمّدنبی احمدی / زهرا قنبری)
29.    نشانه شناسي رمزگان هاي زباني در سروده ملهمه الجره الثالثه از كاظم السماوي – مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربي (ISC) محمدنبي احمدي, ايمان قنبري اقدم
30.    الحياه السياسيه في عصر الموحدين دراسه موضوعيه فنيه شعر ابن ابار القضاعي - مجله واسط للعلوم الانسانيه (علمی پژوهشی کشور عراق) محمدنبي احمدي، احمد عبدالحميد رسن الأسدي
31.    انگاره¬هاي ذهني كودك سوري نسبت به جنگ در شعر مقاومت حسين حبش - مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها  (ISC) محمدنبي احمدي, ناهيد پيشگام
32.    نقش استعاره هاي مفهومي در ترجمه صحيفه سجاديه از منظر زبانشناسي شناختي و الگوي لطكاف و جانسون – مجله پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي  (ISC) يسرا شادمان, محمدنبي احمدي, سحر ملكيان
33.    خوانشي جديد از رمان اللاز اثر وطار با تاكيد بر الگوي گفتمان كاوي انتقادي ون دايك – مجله لسان مبين (ISC) محمدنبي احمدي, ناصر مرادي
34.    تحليل گفتمان انتقادي سوره بروج از منظر نورمن فير كلاف – مجله مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامي (ISC) (محمّدنبی احمدی / فرشته يزدانی)
35.    نقد و بررسي زبان شناختي و شگردهاي به كار رفته در ترجمه رمان الليل في نعمائه – مجله پژوهش هاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي – بهار 1400 (ISC) محمدنبي احمدي, حمزه بيغال 
36.    واكاوي فن توصيف در رمان العطر الفرنسي اثر امير تاج السر - مجلة الدراسات الادبية – بهار 1400 (ISC) محمدنبي احمدي, يوسف سليماني
37.    بررسي زبان شناختي آيات ارث از نگاه محمد شحرور – مجله ادب عربي – بهار 1400 (ISC) محمدنبي احمدي, مهدي پوراذر
38.    تحليل رمزگان هاي زباني در خوانش نامه 53 نهج البلاغه با تأكيد بر رويكرد نشانه شناختي پي ير گيرو- مجله پژوهشنامه نهج البلاغه زمستان 1401 (ISC) فهيمه قرباني, علي دودمان كوشكي, علي سليمي قلعه ئي, محمدنبي احمدي
39.    سبك شناسي صالح حسيني از رهگذر ترجمه گري اسامي خاص در پنج رمان ترجمه شده از دو نويسنده از منظر لپيهالم - پژوهشهاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي – بهار 1401 (ISC) محمدنبي احمدي, زهرا جليليان
40.    نشانه شناسي مفهوم غربت زماني-مكاني در ديوان «أحزان السنة العراقية» از «خزعل الماجدي» بر اساس نظريه پيرس – مجله نقد ادب معاصر عربي - مرداد 1401 (ISC) تورج سهرابي, يحيي معروف, محمدنبي احمدي
41.    نقد ترجمه بخش هايي از رمان سيدات القمر با تكيه بر تكنيك هاي هفتگانه – مجله پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي – بهار 1401  (ISC) محمدنبي احمدي, يحيي بابايي
42.    بررسي و تحليل وجوه ادبي در تفسير قرآن (نمونه موردي: تفسير القرآن العظيم ابن كثير) – مجله مطالعات قرآني – زمستان 1401 - (ISC) مجتبي تركاشوند, جهانگير اميري, محمدنبي احمدي, شهريار همتي
43.    بررسي تطبيقي كاربرد شناسي طبيعت گياهي در شعر شوقي بزيع و منوچهر آتشي - كاوش نامه ادبيات تطبيقي – تير 1401 (ISC) آرمان محمدي رايگاني, شهريار همتي, علي سليمي قلعه ئي, محمدنبي احمدي
44.    سيماي شهيد حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس در شعر پايداري (مطالعه موردي علي داوودي و حميد حلمي) – مجله كاوش نامه ادبيات تطبيقي – بهار 1401 (ISC) محمدنبي احمدي, فرشته ملكي گوني, تورج زيني وند
45.    خوانش جامعه شناختي رمان شرقة العار با تكيه بر سرمايه و منش كنشگران اجتماعي در – مجله ادب عربي -  بهار 1401 (ISC) محمدنبي احمدي, ادريس محمدي
46.    تحليل زبان بدن در متن نهج البلاغه براساس نظريه پل اكمن و والس فريسن با سه رويكرد منشأ ، رمزگذاري و كاربرد – مجله پژوهش هاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي – بهار 1401  (ISC) محمدنبي احمدي, زهرا جليليان
47.    كاربست انسجام پيوندي در تحليل موارد اختلافي مفسران قرآن كريم بررسي موردي آيه 154 سوره انعام در تفسير ابن كثير – مجله مطالعات سبك شناختي قرآن كريم – بهار 1402 (ISC) مجتبي تركاشوند, جهانگير اميري, محمدنبي احمدي, شهريار همتي
48.    ادبيات نامه نگارانه بررسي موردي و تطبيقي نامه هاي عاشقانه جبران خليل جبران و آنتوان چخوف – مجله مطالعات ادبيات تطبيقي – زمستان 1402 (ISC) محمدنبي احمدي, حسنا منصوري
49.    تحليل روانشناسانه شخصيت «ميلاد » در رمان «خبز علي طاولة الخال ميلاد» براساس نظريه طرح واره درماني جفري يانگ – مجله مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها- زمستان 1402 (ISC) چيمن محمدي بايتمبر, محمدنبي احمدي
50.    الهجاء السياسي في الادب الاندلسي في عصري المرابطين والموحدين انموذجا – مجلة الجامعة العراقية – آبان 1402 (ISC)احمد عبدالحميد رسن, محمدنبي احمدي, يحيي معروف, جهانگير اميري, علي سليمي قلعه ئي
51.    واكاوي ترجمه حميد رضا مهاجراني از رمان «بريد الليل » براساس نظريه «آنتوان برمن» - مجله پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي – فروردين 1402 (ISC) محمدنبي احمدي, فرزانه چله نيا
52.    بررسي تطبيقي غزليات سعاد صباح و مستوره اردلان – مجله كاوش نامه ادبيات تطبيقي – دی 1402 (ISC) سامان خاني، محمدنبي احمدي
53.    انماط الشخصيات في روايات علي بدر - مجلة الجامعة العراقية – تير 1402 (ISC) قبس حسن حميد، محمدنبي احمدي، جهانگير اميري، تورج زيني وند
54.    المكان و اثره في تشكيل صورة المجتمع عند علي بدر - مجلة الجامعة العراقية – تير 1402 (علمی – پژوهشی کشور عراق) قبس حسن حميد, محمدنبي احمدي، جهانگير اميري، تورج زيني وند
55.    نشانه شناسي زبان بدن در رمان النوم في حقل الكرز اثر ازهر جرجيس – مجله پژوهش هاي زبانشناختي در زبانهاي خارجي – زمستان 1402 (ISC) زهرا جليليان، محمدنبي احمدي، جهانگير اميري, تورج زيني وند
56.    كاربرد رمز در شعر خزعل الماجدي و نسيم شمال بر اساس نظريه زيبايي-شناسي انتقادي مجله كاوش نامه ادبيات تطبيقي – پاييز 1402 (ISC) تورج سهرابي، يحيي معروف، محمدنبي احمدي
57.    شيوه بازنمايي گفتمان مقاومت در سرمقاله هاي عبدالباري عطوان براساس مربع ايدئولوژيكي ون دايك – مجله ادب عربي – بهار 1403 (ISC) رحيم سرخي، تورج زيني وند، محمدنبي احمدي، مجيد محمدي


مقالات علمی – مروری،  علمی-  ترویجی چاپ شده:
1.    بلاغت چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی(تأمّلی در برخی نکات بلاغی سوره مبارک طه)- مجله مطالعات بلاغی دانشگاه سمنان- بهار و تابستان ۹۱ ( محمّدنبی احمدی  / علی سلیمی(
2.    بررسی چگونگی ارتباط قران و شعر جاهلی با رویکرد بینامتنیّت- فصلنامه مطالعات ادبی- قرانی مجله دانشگاه اصول الدین قم-  زمستان ۱۳۹۱ (رضا امانی/ محمّدنبی احمدی / یسرا شادمان)
3.    شهریار ،سنت گرایی رو به نو گرایان (تأمّلی در راز دلهای او با نیما)- مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد- پاییز ۸۹ (علی سلیمی/ محمّدنبی احمدی)

 

مقاله علمی کامل داوری شده و خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات یا مجلاّت همایشهای علمی معتبر
1.    مباحث صرفی، نحوی و ترجمه (بسم الله الرحمن الرحیم) از قران کریم -  همایش ملّی ترجمه قرآن کریم-  بروجرد، ۱/۱۲/۸۹ (محمّدنبی احمدی(
2.    تاثیر فصاحت و بلاغت در تعابیر تربیتی قرآن- سومین همایش ملّی قران کریم ( سفینه النجاه عصر)- آذربایجان، ۲۰/۹/۸۹ (محمّدنبی احمدی(
3.    نقش تربیتی زبان در تکوین شخصیت انسان (با تأمّلی در قران کریم)- سومین همایش ملی قران کریم ( سفینه النجاه عصر)- آذربایجان، ۲۰/۹/۸۹ (محمّدنبی احمدی / علی سلیمی(
4.    جلوههای پایداری در شعر استاد بهزاد کرمانشاهی- همایش بیداری کلمات- تهران ۱۳۹۰( علی سلیمی/ محمّدنبی احمدی(
5.    زیتون و انجیر در قران بررسی رابطه معنا دار بین شیوه ذکر آن دو در قران، و نقش انها در تغذیه)-  همایش سلامت پژوهی در قران کریم- یاسوج،  ۱۸/۱۲/۸۹ (محمّدنبی احمدی / علی سلیمی(
6.    دلیل وجوب نماز در سیره امام رضا(ع)-  همایش دلیل وجوب نماز در سیره امام رضا(ع)- همدان، ۲۰/۷/۹۰ (محمّدنبی احمدی/ فردین دارابی(
7.    نماز در آموزه های رضوی(مطالعه موردی: رفع تکلیف، عادت، یا تجسّم تأثیر) - همایش علمی پژوهشی نماز در آموزههای رضوی، همدان ۲۰/۷/۸۹ (محمّدنبی احمدی / الهام جلیلیان(
8.    راه های پیشرفت اقتصادی و تاثیرات آن از منظر قران کریم - چهارمین همایش قران کریم سفینه النجاه عصر ما- آذربایجان، ۲۸//۹/۹۰ ( محمّدنبی احمدی(
9.    نقش کار در پیشرفت اقتصادی از دیدگاه قران کریم - چهارمین همایش قران کریم سفینه النجاه عصر ما- آذربایجان، ۲۸//۹/۹۰ ( محمّدنبی احمدی / سمیرا حیاتی(
10.    آسیب شناسی اعجاز عدد ۱۹ در مرجعیت علمی قرآن - همایش انجمن علمی اعجاز قرآن- تهران، ۱۶/۸/۹۱ ( محمّدنبی احمدی (
11.    ویژگیهای جامعه آرمانی در قرآن - دومین همایش منطقهای ذکر- مرودشت، ۶/۱۰/۹۱ ( محمّدنبی احمدی / زینب جلیلیان(
12.    نقش بصیرت در مبارزه با تهدیدات امنیتی جنگ نرم و فتنه در پرتو قرآن و حدیث - دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی- کرمانشاه، ۲۷-۲۰/۸/۹۰( محمّدنبی احمدی(
13.    تاثیر نهج البلاغه بر متون عربی - نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات- قم، ۵/۱۰/۹۱ (محمّدنبی احمدی ، کژال ظریفی(
14.    جایگاه مقاومت، پایداری و بیداری اسلامی در آیات قران کریم - اجلاس جهانی علمای امت و بیداری اسلامی- تهران، ۱۰/۷/۹۲ (محمّدنبی احمدی ، فاطمه رجبی سمنگانی(
15.    تنوع تصاویر هنری در خطبه پنجم نهج البلاغه - مجموعه مقالات همایش ملّی نهج البلاغه و ادبیات- قم ۱۳۹۱( محمّدنبی احمدی / مهدی داوری نژاد(
16.    تاثیر متون عربی از نهج البلاغه - مجموعه مقالات همایش ملّی نهج البلاغه و ادبیات- قم ۱۳۹۱ (محمّدنبی احمدی(
17.    دغدغه های انسانی در شعر استاد بهزاد کرمانشاهی - همایش منطقهای شعر و ادب کرمانشاه- کرمانشاه، ۲۴/۸/۹۱(علی سلیمی/ محمّدنبی احمدی(
18.    تاثیر قرآن بر مضامین شعر عربی (مطالعه موردی: هجا) - دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی- کرمانشاه، ۲۰/۹/۹۰  (محمّدنبی احمدی (
19.    ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم از قران کریم - چهارمین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی- کرمانشاه، ۱/۱۰/۸۹ (محمّدنبی احمدی(
20.    تلالو فضایل حضرت امیر (ع) در آینه قرآن کریم و خطبه غدیر - اوّلین همایش ملی غدیر پژوهی- کرمانشاه، ۱۳۹۰ (محمّدنبی احمدی / الهام جلیلیان(
21.    مسؤولیّتپذیری، تکلیف گرایی، و ارائه الگوی رفتار سیاسی از جانب حضرت زینب(س) - کنگره حضرت زینب(س) - کرمانشاه، ۱۳۸۹ (محمّدنبی احمدی(
22.    بینامتنیت قرانی امر به معروف و نهی از منکر در آراء امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی - همایش ملّی بینا متنیّت التناص- قم ۱۳۹۲ (محمّدنبی احمدی / حدیث تنگ سیاب(
23.    بینامتنیت قرآنی و بیداری اسلامی- همایش ملی بینامتنیّت التناص - قم ۱۳۹۳ (محمّدنبی احمدی/ مریم یاوری(
24.    جلوههای درمانی در بینامتنیّت قرآنی (مطالعه موردی: درمان روح و جسم از منظر قران کریم) - همایش ملّی بینا متنیّت التناص- قم ۱۳۹۲ (محمّدنبی احمدی / حدیث دارابی(
25.    بازتاب داستان یوسف(ع) در شعر معاصر عربی و فارسی- همایش ملّی ادبیات تطبیقی- کرمانشاه ، ۱۳/۶/۹۳  (محمّدنبی احمدی / کزال طریفی(
26.    تبیین جهانشمولی آموزههای قرآن کریم براساس آیات و نیم نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، همایش ملّی جهانشمولی آموزههای قرآنی و روایی در دنیای معاصر، تهران، آذرماه ۱۳۹۶ (محمّدنبی احمدی / صلاح الدین زائبی(
27.    جهانشمولی احکام و عبادات در سیره معصومین علیهم السلام، همایش ملّی جهانشمولی آموزههای قرآنی و روایی در دنیای معاصر، تهران، آذرماه ۱۳۹۶ (محمّدنبی احمدی / سمیرا امینی(
28.    جهانشمولی احکام و روایات و دکترین مهدویت، همایش ملّی جهانشمولی آموزههای قرآنی و روایی در دنیای معاصر، تهران، آذرماه ۱۳۹۶ (محمّدنبی احمدی / هاجر زندی شفیع(
29.    وامگیری از جهانشمولی آیات و روایات در اشعار احمد سحنون، همایش ملّی جهانشمولی آموزههای قرآنی و روایی در دنیای معاصر، تهران، آذرماه ۱۳۹۶ (محمّدنبی احمدی / بهناز نظری(
30.    استکبار ستیزی در قرآن کریم، یازدهمین همایش بین المللی قرآن کریم، فروردین ۱۳۹۷ (محمّدنبی احمدی / سمیرا امینی(
31.    استکبار ستیزی در سیره معصومین(ع)، یازدهمین همایش بین المللی قرآن کریم، فروردین ۱۳۹۷ (محمّدنبی احمدی / سمیرا امینی(
32.    انواع استکبار و ویژگیهای فرهنگ استکباری، یازدهمین همایش بین المللی قرآن کریم، فروردین ۱۳۹۷ (محمّدنبی احمدی / فاطمه بیات(
33.    استکبار ستیزی در سیره انبیاء(ع) از منظر قرآن کریم با تأکید بر سیره حضرت موسی(ع) "مطالعه موردی استکبار فرعون"، یازدهمین همایش بین المللی قرآن کریم، فروردین ۱۳۹۷ (محمّدنبی احمدی / سمیرا امینی)
34.    سبك مبداگرايي و مقصدگرايي در ترجمه نهج البلاغه مطالعه موردي مباحث زبان بدن ، همايش ملي نهج البلاغه و زبان شناسي، 10/07/1399 (زهرا جليليان، محمدنبي احمدي)
35.    بررسي عناصر ديستوپيا يا پادآرمان شهر در رمان اللص و الكلاب، اولين همايش بين المللي روايت شناسي عربي، افق ها و ديدگاه هاي انتقادي جديد، 28/11/1399 (محمدنبي احمدي، فرشته جمشيدي)
36.    بررسي تحليلي عنصر روايت در رمان موسم الهجره الي الشمال، اولين كنفرانس بين المللي روايت شناسي عربي، افق ها و ديدگاه هاي انتقادي جديد، 28/11/1399 (محمدنبي احمدي، فرشته صالحي)
37.    ديدگاه مقام معظم رهبري در رابطه با انقلاب و عزت ايران، همايش ملی بررسي ابعاد اسلام هراسي و توهين به مقدسات اسلامي در عصر حاضر و تبيين راهكارهاي مقابله با آن، 06/12/1399، (محمدنبي احمدي، الهه فلاحي پور)
38.    اسلام هراسي، چرايي و شيوه ها با تاكيد بر ديدگاه هاي مقام معظم رهبري، همايش ملی بررسي ابعاد اسلام هراسي و توهين به مقدسات اسلامي در عصر حاضر و تبيين راهكارهاي مقابله با آن، 06/12/1399، (محمدنبي احمدي، روح اله اسماعيلي)
39.    عملكرد رسانه هاي غربي در القاي تفكر اسلام هراسي، همايش ملی بررسي ابعاد اسلام هراسي و توهين به مقدسات اسلامي در عصر حاضر و تبيين راهكارهاي مقابله با آن، 06/12/1399 (محمدنبي احمدي، محمدباقر محمدي)
40.    بررسي و تحليل عملكرد گروه هاي افراطي و القاي باور اسلام هراسي و توهين به مقدسات، همايش ملی بررسي ابعاد اسلام هراسي و توهين به مقدسات اسلامي در عصر حاضر و تبيين راهكارهاي مقابله با آن، 06/12/1399 (رقيه اميدي، محمدنبي احمدي)
41.    الدراسه العلميه لاهداف تداوليه تعليم اللغه العربيه، همايش بين المللی كاربردشناسي از ديدگاه زبان ها، 22/12/1399، (محمدنبي احمدي)
42.    بازتوليد روابط سلطه در گفتار كنشگران اجتماعي رمان شرفه العار، همايش بين المللی التداوليه من وجهه نظر اللغات، 22/12/1399 (محمدنبي احمدي، ادريس محمدي)
43.    گفتگو و چند آوايي در اشعار معاصر عربي و فارسي با تكيه بر آراء ميخائيل باختين، همايش بين المللی كاربردشناسي از ديدگاه زبان ها، 22/12/1399 (محمدنبي احمدي، فرشته ملكي گوني)
44.    بررسي اصطلاحات كاربردشناسي، همايش بين المللی كاربردشناسي از ديدگاه زبان ها، 22/12/1399، (محمدنبي احمدي، زهرا جوادی زاده)
45.    ايده هاي نوين در فقه و حقوق با محوريت حقوق كار از منظر قرآن كريم، اولين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در فقه، 03/03/1400، (علي محمد رحماني نسب، محمدنبي احمدي)
46.    حقوق خانواده و سبك زندگي ايراني، اسلامي از منظر قرآن و روايات، دومين كنفرانس بين المللي حقوق و علوم سياسي، 13/03/1400، (محمدنبي احمدي، نورالدين سلطان آبادي)
47.    نگاه روانشناسي به خانواده درماني و درمان از منظر قرآن و روايات، اولين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در فقه، حقوق و روانشناسي، 13/03/1400 (محمدنبي احمدي، قادر نوروزي)
48.    تاثير رشته زبان و ادبيات عرب در حوزه گردشگري سلامت و ارتباط آن با تجاري سازي اين رشته، دومين همايش ملي كارآفريني و تجاري سازي رشته زبان و ادبيات عربي، 20/02/1402 (زهرا جوادي زاده، محمدنبي احمدي)

 

 پایان نامه ها (راهنما/ مشاور)
1.    بررسی تطبیقی هجو در قران کریم و شعر جاهلی، دانشجو: فریبا عزیزی، ۲۳/۷/۹۲ (استاد راهنما(
2.    بازتاب داستان یوسف(ع) در شعر معاصر عربی و فارسی، دانشجو:  کژال ظریفی، ۵/۵/۹۳ (استاد راهنما(
3.    شرح و تحلیل کتاب نظم کافیه ابن حاجب، دانشجو: بختیار حیدری، ۵/۵/۹۳  (استاد راهنما(
4.    بررسی و تحلیل تناسب واژگانی کلمات قرآنی در القای معانی، دانشجو: محمّدصدیق یوسفی، ۲۴/۱۲/۹۴  (استاد راهنما(
5.    رویکرد اخلاقی در شیوه های بیانی قرآن کریم، دانشجو: برهان ویسی، ۲۴/۱۲/۹۴ (استاد راهنما(
6.    بررسی غلو در شعر  ابن هانی اندلسی، دانشجو: فرشته شاهین، ۱۹/۱۲/۹۴ (استاد مشاور(
7.    تحقیق و ترجمه کتاب مضاه أمثال کتاب کلیله و دمنه بما أشبهها من أشعار العرب، دانشجو: روناک سلکانی، ۲۸/۷/۹۴ (استاد مشاور(
8.    بررسی واژگان اضداد در ترجمه قرآن کریم، دانشجو: اکرم پورآزادی، ۱۵/۱۲/۹۴ (استاد راهنما(
9.    بررسی قواعد بلاغی سوره ی مبارکه ی نور و نگاه تفسیر به آن، دانشجو: عارفه سلمانیان خوندابی ۸۹- ۹۰ (استاد راهنما(
10.    بررسی همت و اراده در آیات و روایات، دانشجو: سید ابوذر دادور ۸۹ – ۹۰ (استاد راهنما(
11.    بررسی جایگاه مسجد از دیدگاه قران و روایات، دانشجو: منوچهر قاسمی فر ۸۹  - ۹۰ (استاد راهنما(
12.    شرح و بررسی بلاغی سوره یوسف(ع) از منظر علم معانی، دانشجو: سمیرا عقیقی کریم پور ۸۹ – ۹۰ (استاد راهنما(
13.    بررسی تاثیر قواعد بلاغی در تفسیر سوره ی مبارکه ی طه، دانشجو: سمانه رضایی به جو ۸۸ – ۸۹ (استاد راهنما(
14.    تفسیربلاغی  سوره مبارکه ی کهف، دانشجو: کویستان شفیعی ۸۹ – ۹۰ (استاد راهنما(
15.    بررسی تطبیقی درون مایه و ساختار شعر فرخی یزدی و ابراهیم طوقان، دانشجو: سمانه نوروزی، ۲۴/۴/۹۱ (استاد مشاور(
16.    دراسه اسلوبیه فی شعر یحیی السماوی دیوان (نقوش علی جذع نخله نموذجا)، دانشجو: بهنام باقری، ۲۱/۱۲/۹۰ (استاد مشاور)
17.    بررسي تحليلي فن معجم نگاري در عصر مملوكي، دانشجو: مينا قبادی، 27/07/1395 (استاد راهنما)
18.    بررسي وتحليل تناسب واژگاني كلمات قرآني در القاء معاني، دانشجو: محمّد صديق يوسفی، ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ (استاد راهنما)
19.    بازتاب مضامين سياسي- ديني و فرهنگ ايراني در شعر فاضل العزاوي، دانشجو: انتها فيروزی، ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ (استاد راهنما)
20.     نقد و بررسي رثاي اهل بيت در شعر مهدي جناح الكاظمي، دانشجو: معصومه صارمی مفرد، ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ (استاد راهنما)
21.     افسانه ي هزار و يك شب از نگاه ناقدان معاصر عرب)مطالعه موردي: ويژه نامه مجله الفصول، دانشجو: خاطره علی¬پور، ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ (استاد راهنما)
22.    سيماي جامعه در رمان «مهمان مهتاب» و «اعراس آمنه»، دانشجو: ستاره حسنی، ۱۳۹۷/۱۱/۱۷، (استاد راهنما)
23.     تحليل جايگاه وجه شبه در فهم آيات قرآني ده جزء دوم، دانشجو: سماء السادات روشن، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (استاد مشاور)
24.    ترجمه، نقد و بررسي كتاب "تحريرالمرأة بين الغرب و الإسلام" مولف: محمد عماره، دانشجو: ندا آل کثير، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (استاد راهنما)
25.    بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در اشعار معين بسيسو و ملك الشعراي بهار، دانشجو ظهير محمدی پور، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (استاد راهنما)
26.    ترجمه كتاب الصوره النمطيه للاسلام في المتخيل الغربي سوء فهم ام مركب جهل مولف ناجيه اقجوج، دانشجو: مهری کريمی، ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (استاد راهنما)
27.    ترجمه كتاب «الأصوليّة بين الغرب والإسلام»، دانشجو: فاطمه مرادی، ۱۴۰۰/۰۴/۲۶، (استاد راهنما)
28.     ترجم كتاب «أزمة الفكر الإسلامي المعاصر» اثر محمّد عمّاره، دانشجو، شمسی پيری مسگره، ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، (استاد راهنما)
29.    كاربست آيات قرآني در ديوان فدوي طوقان، دانشجو: مختار شمشيری، ۱۴۰۱/۰۱/۱۶، (استاد راهنما)
30.    بررسي تطبيقي سيماي شهيدان قاسم سليماني و ابومهدي المهندس در اشعار شاعران ايران و عراق، دانشجو: فرشته ملکی گونی، ۱۴۰۱/۱۲/۰۶، (استاد راهنما)
31.    ترجمه رمان «اللاز» تأليف طاهر وطار (از صفحه ۱ تا صفحه ۱۰۰)، دانشجو: ناصر مرادی، ۱۴۰۱/۰۶/۲۸، (استاد راهنما)
32.    نقد ترجمه قرآن ابوالفضل بهرام پور، دانشجو: فاطمه سادات ميرقيسری، ۱۴۰۳/۰۳/۲۶، (استاد راهنما)
33.    بررسي تطبيقي رمانتيسم در سروده هاي وديع سعاده و سهراب سپهري، دانشجو: ليلا اکبری، (استاد راهنما)
34.    ترجمه و شرح مقاله " إن، إذا، لما في سياقات الابتلاء بالخير و الشر في القران الكريم" اثر دكتر. رباب صالح جمال، دانشجو: مريم خدايی مال اميری، ۱۴۰۲/۱۱/۲۵، (استاد راهنما)
35.    ((آسيب شناسي تفاسيرادبي قرآن كريم از منظر معاني حرف جرّ (مِن) (إلي ) (في)» دانشجو: محمدعلی مطاعی، ۱۴۰۱/۰۶/۲۸، (استاد راهنما)  


 طرح های پژوهشی و فناوری
1.    طرح پژوهشی نقدهای ابن هشام در کتاب مغنی اللبیب به مفسرین، نحویها و اهل بلاغت (محمّدنبی احمدی / علی سلیمی) کرمانشاه (۱۳۹۱۰) اتمام طرح
2.    مدائح نبوی در شعر معاصر عربی (محمّدنبی احمدی / علی سلیمی)،  کرمانشاه(۱۳۸۹) اتمام طرح
-  موفقیّت¬های کسب شده:
1.    پژوهشگر برتر گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۰
2.    پژوهشگر برتر گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۲