اعضای هیات علمی

هیوا ویسی

هیوا ویسی

هیوا ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09188567288
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

ردیف عنوان درس فایل جزوه یا اسلاید
1 متون مطبوعاتی  گروه یک / گروه دو
2 پاورپوینت های روش تدریس Grammar Translation/ Direct Method/ Audio Lingual Method
3 Discourse Analysis Text books

Brian Paltridge Discourse Analysis

/A beginners' guide to discourse analysis, Sean, Sutherland

Barbara Johnstone - Discourse Analysis, 2nd Edition (Introducing Linguistics) (2007)

4 Principles of Language Teacing and Learning Powerpoint Presentation

Chapter 1 & 2/ Chapter 3/ Chapter 4

5    
6    
7    

 

 

 

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 01 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418520 2 01 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
خواندن متون مطبوعاتی 2418023 2 01 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
خواندن و درک مطلب 2 2418477 4 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تدریس زبان خارجی 2418052 4 02 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
درآمدی بر تحلیل گفتمان 2418467 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 2418242 2 01 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل کلا م 2418440 2 01 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در مسائل آموزش زبان 2418465 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2418024 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون سازی زبان 2418034 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش تحقیق 2418267 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 2418242 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش ترجمه 2418017 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3