اعضای هیات علمی

مهدی عزتی

مهدی عزتی

مهدی عزتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی وشبه قاره هند 2428016 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 1 2421019 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیره نبوی 2428011 2 01 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 1 2421019 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 2420404 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ فقه و فقها 2421054 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیره نبوی 2428011 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1