اعضای هیات علمی

آزاد رضایی

آزاد رضایی

آزاد رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

استادیار حقوق عمومی گروه حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی رشته حقوق، دانشگاه بوعلی سینا همدان (1389-1385)

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (1391-1389)

دکترای تخصصی (Ph.D) حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (1396-1392)

فلسفه حقوق عمومی

حقوق پارلمانی

حقوق حرفه‏ ها

حقوق اساسی

حقوق اداری

حقوق تأمین اجتماعی

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حقوق اداری (2) 2426014 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
حقوق اساسی (2) 2426109 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون حقوقی به زبان خارجی 2426088 2 02 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
مقدمه علم حقوق 2426101 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
حقوق تامین اجتماعی 2426145 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
حقوق کار 2426051 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون حقوقی (2) حقوق جزایی 2426117 1 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
کلیات علم حقوق 2421106 2 01 1400/04/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق اداری 1 2426105 2 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق اداری (2) 2426014 2 01 1400/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق اساسی (1) 2426002 2 01 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق اساسی (3) 2426110 2 01 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اصول و فنون قانونگذاری 2426138 1 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون حقوقی (1 ) حقوق خصوصی 2426116 1 01 1400/04/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق اساسی (2) 2426109 2 01 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مقدمه علم حقوق 2426101 2 01 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
حقوق کار 2421045 2 01 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
حقوق تامین اجتماعی 2426145 2 01 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
حقوق کار 2426051 2 01 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون حقوقی (2) حقوق جزایی 2426117 1 01 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2