profile - دانشکده ادبیات

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ادبیات

پردیس دانشگاه
آئیژ عزمی

آئیژ عزمی

دانشیار / گروه جغرافیا

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

تماس

رایانامه: a.azmi [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 1850

بیوگرافی

آئیژ عزمی  دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات  از دانشگاه لرستان و مقطع کارشناسی ارشد در رشته توسعه روستایی  از دانشگاه تهران است. ایشان دکتری خود در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  را در زمستان 1390 از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی در اردیبهشت1391 همکاری رسمی خود با دانشگاه رازی را آغاز نمود. او هم اینک دانشیار گروه جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی است. 
در طول این مدت، وی درسهای مختلفی از قبیل جغرافیای فرهنگی ، روش تحقیق ، جغرافیای روستایی ، فناوری اطلاعات  را در دوره کارشناسی تدریس کرده است. همچنین دروسی که ایشان معمولاً در دوره های تحصیلات تکمیلی تدریس می کند عبارتند از آمار و نرم افزار اس پی اس اس ، جی آی اس در مطالعات روستایی ، توسعه پایدار ، نظریه های گردشگری ، زنجیره تامین خدمات در گردشگری  و مدیریت روستایی . در حوزه پژوهش، موضوعات اصلی مورد علاقه وی عبارتند از گردشگری ، توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی  و توسعه کشاورزی . مقالات مستقل و مشترک ایشان با دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحت راهنماییشان در این حوزه ها در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.