اخبار و انتصابات

نرم افزار ها، تنظیمات و فایل های راهنمای مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
نرم افزار ها، تنظیمات و فایل های راهنمای مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
دریافت نرم افزار های ویندوز، مک، اندروید و ios جهت استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی.
برگزاری جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری LMS برای اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برگزاری جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری LMS برای اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی
این جلسه در سالن جلسات شماره 1 رأس ساعت 11:30 برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور ریاست، معاونین و مدیران گروه ها
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور ریاست، معاونین و مدیران گروه ها
این جلسه در سالن جلسات شماره یک با حضور ریاست دانشکده، معاونین آموزشی و مدیران گروه رأس ساعت 10 صبح برگزار گردید.

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی