اعضای هیات علمی

وحید سبزیانپور

وحید سبزیانپور

وحید سبزیانپور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

درس گفت و شنود 2 (مقطع کارشناسی)
ردیف جلسات فایل‌ها
1 جلسه 1

درس اول (pdf)

تمرین (pdf)

2 جلسه 2

درس دوم (pdf)

تمرین (pdf)

3 جلسه 3

درس سوم (pdf)

تمرین (pdf)

4 جلسه 4

درس چهارم (pdf)

تمرین (pdf)

5 جلسه 5

درس پنجم (pdf)

تمرین (pdf)

6 جلسه 6

درس ششم (pdf)

تمرین (pdf)

7 جلسه 7

درس هفتم (pdf)

تمرین (pdf)

8 جلسه 8

درس هشتم (pdf)

تمرین (pdf)

9 جلسه 9

درس نهم (pdf)

تمرین (pdf)

10 جلسه 10

درس دهم (pdf)

تمرین (pdf)

11 جلسه 11

درس یازدهم (pdf)

تمرین (pdf)

12 جلسه 12

درس دوازدهم (pdf)

تمرین (pdf)

 

 

درس ترجمه متون ورزشی از عربی به فارسی و بالعکس (مقطع کارشناسی)
ردیف جلسات فایل‌ها
1 جلسه 1 بخش اول (pdf)
2 جلسه 2 بخش دوم (pdf)
3 جلسه 3 بخش سوم (pdf)
4 جلسه 4 بخش چهارم (pdf)
5 جلسه 5 بخش پنجم (pdf)
6 جلسه 6

بخش ششم (pdf)

7 جلسه 7 بخش هفتم (pdf)
8 جلسه 8 بخش هشتم (pdf)
9 جلسه 9 بخش نهم (pdf)
10 جلسه 10

فرهنگ لغات و اصطلاحات (pdf)

5 نمره از امتحان (mp3)

11 جلسه 11 بخش دهم (pdf)
12 جلسه 12 بخش یازدهم (pdf)
13 جلسه 13 بخش دوازدهم (pdf)
14 جلسه 14 بخش سیزدهم (pdf)
15 جلسه 15 بخش چهاردهم (pdf)
16 جلسه 16 بخش پانزدهم (pdf)
17 جلسه 17 بخش شانزدهم (pdf)

 

آشنایی با متون ادب فارسی معاصر 2 (بعد از انقلاب) (مقطع کارشناسی)
ردیف جلسات فایل‌ها
1 جلسه 1

منوچهر آتشی 1 (pdf)

تا قصیده‌ای (mp3)

نام مرا... (mp3)

2 جلسه 2

منوچهر آتشی 2 (pdf)

بی‌بهار سبز... (mp3)

3 جلسه 3 هوشنگ ابتهاج 1 (pdf)
4 جلسه 4

هوشنگ ابتهاج 2 (pdf)

هنر گام زمان (mp3)

مرگ دیگر (mp3)

5 جلسه 5

نادر ابراهیمی (pdf)

سفر برای وطن (mp3)

6 جلسه 6

مهدی اخوان ثالث 1 (pdf)

زمستان (mp3)

7 جلسه 7

مهدی اخوان ثالث 2 (pdf)

توضیح سگ‌ها و گرگ‌ها (mp3)

8 جلسه 8

قیصر امین‌پور و سیمین بهبهانی (pdf)

چرا عاقلان را نصیحت کنیم (mp3)

9 جلسه 9

فریدون مشیری (pdf)

توضیح خوش به‌حال غنچه‌های نیمه‌باز (mp3)

آزادگی (mp3)

گرگ درون (mp3)

10 جلسه 10 رمان جای خالی سلوچ (pdf)

 

ادبیات تطبیقی (مقطع دکتری)
ردیف جلسات فایل‌ها
1 جلسه 1 ادبیات تطبیقی چیست (pdf)
2 جلسه 2 ادبیات تطبیقی تعریف و زمینه‌های پژوهش (pdf)
3 جلسه 3 تکلیف (mp3)
4 جلسه 4 تکلیف (mp3)
                                  پایان مهلت ارسال اعراب‌گذاری (mp3)
5 جلسه 5 مکتب فرانسه در ادبیات تطبیقی (mp3)
6 جلسه 6 تأثیرپذیری از قرآن (mp3)
7 جلسه 7 تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات عربی (mp3) 
8 جلسه 8 عوامل انتقال فرهنگ و ادب عربی به ادب فارسی (mp3)
9 جلسه 9 مضامین قرآن در شعر پروین اعتصامی (PDF)
10 جلسه 10 تأثیر قران کریم بر ادب فارسی و عربی (mp3)
11 جلسه 11 تأثیر نهج البلاغه بر ادب فارسی و عربی (mp3)

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات تطبیقی 2416233 2 02 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با متون ادب فارسی معاصر2(بعد از انقلاب) 2416340 2 01 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه متون ورزشی از عربی به فارسی و بالعکس 2416361 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
گفت و شنود2 2416324 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
گفت و شنود2 2416324 2 01 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با متون ادب فارسی قدیم 2416338 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با متون ادب فارسی قدیم 2416338 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه متون ادبی 1(نثر فنی)جدید و قدیم 2416364 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسی و بالعکس 2416357 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 1 2416290 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود 3 2416326 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3