اعضای هیات علمی

شهریار همتی

شهریار همتی

شهریار همتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سخن با دانشجویان عزیز

با نام و یاد خدا

در راستای فعال شدن آموزش مجازی و با نیت تعطیل نشدن آموزش و ازدست نرفتن فرصت برای دانشجویان گرامی به زودی فایلهای صوتی هردرس در همین صفحه بارگذاری خواهدشد. باذن الله

 

متون نظم عباسی 2 

      

    
متون نظم عباسی 2 نونیه بستی قصیده پایانی    

ترجمه متون حقوقی

      

 

متون نثر عباسی1

 

 

نقدوبررسی آثار ترجمه شده غیر ادبی

 

 

متون نظم عباسی1 بهمن 98

 

 

مرجع شناسی و روش تحقیق بهمن 98

 

 

دعای هفتم صحیفه سجادیه برای درس ترجمه متون غیرادبی

   

فایلهای صوتی دروس :

1- فایل صوتی ترجمه متون حقوقی ص 6 تا 8               48 دقیقه           
2- مرجع شناسی ص11 عیون الاخبار                    55دقیقه      
3- متون نظم عباسی2   ابوتمام: رثای محمدبن حمید الطوسی           67 دقبقه  
4- متون نظم عباسی2   ابن الرومی بکاؤکما یشفی          55 دقیقه  
5- متون نظم عباسی 1  فدیناک من ربع          53 دقیقه  
6- مرجع شناسی ادب الکاتب و الکامل للمبرد            50 دقیقه  
7- مرجع شناسی بقیه ادب الکاتب و العقدالفرید            53 دقیقه  
8- متون نثرعباسی1 احصاءالمساوئ ص2 تا التوددللعامة ص3             53 دقیقه  
9- ترجمه متون غیرادبی لاتکن ممن یرجو 1            51 دقیقه  
10- ترجمه متون غیر ادبی ولاتکن ممن یرجو 2            34 دقیقه  
11- متون نظم عباسی2  بحتری صنت نفسی 1            60 دقیقه  
12- متون نظم عباسی 1- متنبی فدیناک من ربع 2            50 یقیقه  
13- مرجع شناسی و روش تحقیق الاغانی            54 یقیقه  
14- مرجع شناسی و روش تحقیق  الامالی ابو علی القالی                                       
15- متون نظم عباسی 2 ابوالعلاء غیر مجد فی ملتی واعتقادی     
16- ترجمه متون غیر ادبی  عصم مفردات راغب  و الصوم مصباح الشریعه    
17- ترجمه متون حقوقی- موانع الشهاده    
18- متون نثر عباسی 1  الجاحظ    
19- متون نظم عباسی1 عید بایة حال عدت یا عید    
20 - متون نظم عباسی2   الافی سبیل المجد  13اردیبهشت    
21- ترچمه متون غیر ادبی مصباح الشریعه صوم و صمت2    
22- ترجمه متون حقوقی  وظائف القاضی  تحریرالوسیله    
23- متون نثرعباسی1  الجاحظ2 و العقدالفرید 14اردیبهشت    
24- متون نظم عباسی 1   15اردیبهشت   عید 2    
25- مرجع شناسی و روش تحقیق 10ارییبهشت الامتاع و الموانسه    
26- مرجع شناسی و روش تحقیق 17اردیبهشت خزانة الادب    
27- متون نظم عباسی2 پایان ابوالعلاء معری 20اردیبهشت    
28- ترجمه متون غیر ادبی سنن النبی 20 اردیبهشت    
29- ترجمه متون حقوقی تحریرالوسیله 21 اردیبهشت    
30- متون نثر عباسی 1 الاغانی 21 اردیبهشت    
31-  متون نظم عباسی 1 واحرقلباه 22اردیبهشت    
32 - مرجع شناسی 23 اردیبهشت المجموعات الشعریه    
33- متون عباسی 2 ابن الانباری علو فی الحیات 27اردیبهشت    

34- ترجمه متون غیرادبی 27 اردیبهشت  

   
35- ترجمه متون حقوقی الارتداد 28اردیبهشت    
36- متون نثر عباسی1 المنقذ من الضلال 28 اردیبهشت    
37- متون نظم عباسی1 واحرفلباه 29اردیبهشت    
38- مرجع شناسی وروش تحقیق 30اردیبهشت مفضلیات اصمعیات    
39- ترجمه متون غیر ادبی 3خرداد    
40 - ترجمه متون حقوقی 4 خرداد عیدفطر مبحث ارتداد    
41 - متون نظم عباسی1 پنجم خرداد قسمت آخر واحرقلباه    
42 - متون نظم عباسی 2 3خرداد لامیةالعجم طغرائی    
43 - مرجع شناسی 6 خرداد مجموعه های شعری    
44 - متون نظم عباسی2 نونیه بستی 10خرداد    
45 - ترجمه متون غیر ادبی 10 خرداد    
46 - ترجمه متون حقوقی 11 خرداد    
47 - متون نثر عباسی 1  11خرداد    
48 - متون نظم عباسی 1 12 خرداد    
49 - مرجع شناسی 13 خرداد    
50 - متون نظم عباسی2 17 خرداد    
51- متون نثر عباسی 1 18خرداد    
52-  ترجمه متون حقوقی    
53- متون نظم عباسی1 19خرداد    
54 - مرجع شناسی 20 خرداد(1)    
55 - مرجع شناسی 20 خرداد(2) آخرین جلسه     

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترجمه متون حقوقی از عربی به فارسی و بالعکس 2416358 2 01 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نثر دوره عباسی 1 2416305 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم دوره عباسی 1 2416302 2 01 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم دوره عباسی 2 2416310 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نقد و بررسی آثار ترجمه‌شده غیر ادبی 2416091 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل و نقد نثر دوره عباسی 2416427 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر عربی از آغاز تادورهمعاصر 2416413 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر دوره عباسی( 2) و اندلس 2416309 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم دوره جاهلی 2416301 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نحو1 2416291 2 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل و نقد نثر دوره عباسی 2416427 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش فارسی 2416272 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون حدیث و نهج البلاغه 2416333 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر دوره عباسی( 2) و اندلس 2416309 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم دوره جاهلی 2416301 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدل‌های ترجمه 2416090 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد ادبی 2416026 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3