اعضای هیات علمی

محمد ایرانی

محمد ایرانی

محمد ایرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

* جلسات برگزار شده به صورت ارائه‌ی جزوه‌یِ درسیِ دسته‌بندی شده *

توضیح: قابل توجّه دانشجویان گرامی؛ همان‌طور که پیشتر به آگاهی شما رسیده است، به دلیل سهولت، سرعت عمل و دسترسی همگانی به واتساپ(whatsapp)، به هرکدام از درس‌های ارایه شده در نیمسال 2- 1398 گروهی جداگانه در این رسانه‌ اختصاص یافته و تمامی درس‌نامه‌ها در پوشه‌های دیداری و شنیداری قرار داده شده است. دانشجویان گرامی می‌توانند در آن‌جا پرسش‌ها و اشکالات درسی خود را در میان بگذارند و پاسخ بگیرند.

ردیف

عنوان درس

توضیح

جزوه درسی در قالب PDF

1

فارسی عمومی گروه یک 1

چکیده‌ی داستان رستم و سهراب به نثر ساده

جلسه نخست

2

فارسی عمومی گروه یک 1

رزم و افسون: نبرد سهراب با گردآفرید

جلسه دوم

3

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

نظریه‌ یا تئوری ادبی چیست؟

جلسه نخست

4

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

جایگاه نظریه و نقد در پژوهش‌های ادبی

جلسه دوم

5

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

در باب چیستی نقد ادبی

جلسه سوم

6

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

تاریخچه نقد ادبی و اصول تحلیل و نقد متن

جلسه چهارم

7

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

رویکردهای نقد ادبی

جلسه پنجم

8

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

شناختی کوتاه از مکتب‌های ادبی

جلسه ششم

9

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

درآمدی بر شناخت ژانر یا گونه‌ی ادبی

جلسه هفتم

10

تحوّل زبان فارسی؛ دوره‌ی دکتری

درآمدی بر چیستی زبان

جلسه نخست

11

تحوّل زبان فارسی؛ دوره‌ی دکتری

هویّت و خصوصیت زبان از دید زبان‌شناسان

جلسه دوم

12

متون نظم 2؛ ق 1 ؛ شاهنامه: رستم و سهراب

ارزش و اهمیت شاهنامه فردوسی

جلسه نخست

13

متون نظم 2؛ ق 1 ؛ شاهنامه: رستم و سهراب

 

چکیده‌ی داستان رستم و سهراب

جلسه دوم

14 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد جریان‌شناسی روایت مدرن در ادب فارسی جلسه هشتم
15

نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد

درآمدی بر شناخت سبک ادبی جلسه نهم
16 انواع ادبی تطبیقی؛ کارشناسی ارشد درآمدی بر شناخت گونه یا نوع ادبی جلسه نخست

17

انواع ادبی تطبیقی؛ کارشناسی ارشد

پرسشهای بیستگانه و پاسخ‌های کوتاه

جلسه دوم(مرور جلسه 1)

18

فارسی عمومی، گروه 1

بازنویسی و شرح ابیات درس رزم و افسون(نبرد سهراب و گردآفرید) به نثر امروزین

جلسه‌ی سوم: شرح درس رزم و افسون


19

انواع ادبی تطبیقی؛ کارشناسی ارشد

درآمدی بر شناخت حَماسه و ویژگی‌ها

جلسه سوم   pdf     

20

انواع ادبی تطبیقی؛ کارشناسی ارشد

درآمدی بر شناخت حَماسه و ویژگی‌ها

جلسه سوم    pptxt

21

رستم و سهراب، کارشناسی 

بخش اوّل از متن داستان رستم و سهراب برای مطالعه و رفع اشکال

جلسه سوم   pdf

22

رستم و سهراب، کارشناسی 

بررسی و تحلیل نمونه‌های اسطوره فرزندکشی در شاهنامه فردوسی

جلسه چهارم   pdf

23

رستم و سهراب، کارشناسی 

بخش دوم از متن داستان رستم و سهراب برای مطالعه و رفع اشکال + 

مقاله تحلیلی

 

جلسه پنجم   pdf

مقاله   ‌‌‌pdf

24

رستم و سهراب، کارشناسی 

بخش سوم از متن داستان رستم و سهراب برای مطالعه و رفع اشکال + 

مقاله تحلیلی

جلسه ششم   pdf

مقاله   ‌‌‌pdf

25

رستم و سهراب، کارشناسی 

بخش چهارم از متن داستان رستم و سهراب برای مطالعه و رفع اشکال + 

مقاله تحلیلی

جلسه هفتم   pdf

مقاله   ‌‌‌pdf

26

رستم و سهراب، کارشناسی 

بخش پنجم از متن داستان رستم و سهراب برای مطالعه و رفع اشکال + 

مقاله تحلیلی

جلسه هشتم   pdf

مقاله   ‌‌‌pdf

27

رستم و سهراب، کارشناسی 

بخش ششم از متن داستان رستم و سهراب برای مطالعه و رفع اشکال + 

مقاله تحلیلی

جلسه نهم   pdf

مقاله   ‌‌‌pdf

28

رستم و سهراب، کارشناسی 

بخش هفتم از متن داستان رستم و سهراب برای مطالعه و رفع اشکال + 

مقاله تحلیلی

جلسه دهم   pdf

مقاله   ‌‌‌pdf

29

فارسی عمومی؛ گروه یک 

هارون در خانه زاهدان؛ برگرفته از تاریخ بیهقی

جلسه چهارم   pdf

30

فارسی عمومی؛ گروه یک 

زبان بد‌اندیش؛ برگرفته از بوستان سعدی

جلسه پنجم    pdf

31

فارسی عمومی؛ گروه یک 

 

دخل و خرج؛ برگرفته از گلستان سعدی

جلسه ششم   pdf

32

فارسی عمومی؛ گروه یک 

دلایل قوی باید و معنوی؛ برگرفته از بوستان سعدی

جلسه هفتم   pdf

33

فارسی عمومی؛ گروه یک 

گربه‌ی عابد؛ برگرفته از کتاب کلیله و دمنه؛ ابوالمعالی نصرالله منشی

جلسه هشتم   pdf

34

فارسی عمومی؛ گروه یک 

شعر عقاب دکتر خانلری

جلسه نهم   pdf

35

فارسی عمومی؛ گروه یک 

منظومه‌ی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی

جلسه دهم   pdf

روخوانی با صدای شاعر   mp3

36

فارسی عمومی؛ گروه یک 

داستان اعرابی و سبوی آب؛ برگرفته از مثنوی معنوی مولوی

جلسه یازدهم   pdf

37

فارسی عمومی؛ گروه یک 

لیلی و مجنون نظامی گنجه‌ای

جلسه دوازدهم   pdf

38

فارسی عمومی؛ گروه یک 

من و تو؛ نیست گنجایی دو من در یک سرا؛ برگرفته از مثنوی معنوی مولوی

جلسه سیزدهم   pdf

39

فارسی عمومی؛ گروه یک 

مــرگ قــو؛ مهدی حمیدی شیرازی

جلسه چهاردهم   pdf

روخوانی شعر با صدای شاعر   mp3

 

40

فارسی عمومی؛ گروه یک 

راهنمای نگارش زبان فارسی

جلسه پانزدهم   pdf

41

فارسی عمومی؛ گروه یک 

آموزش ساده برخی نکات دستوری

جلسه شانزدهم   pdf

42

فارسی عمومی؛ گروه یک 

آشنایی با پرکاربردترین آرایه‌های ادبی

جلسه هفدهم   pdf

43

ادبیّات تطبیقی: انواع ادبی تطبیقی

شناخت ویژگی‌ های حماسه،بخش دوم

جلسه چهارم   pdf

44

ادبیّات تطبیقی: انواع ادبی تطبیقی

شناخت گونه‌ی ادب غنایی

جلسه پنجم   pdf

45

ادبیّات تطبیقی: انواع ادبی تطبیقی

شناخت گونه‌ی ادب نمایشی یا دراماتیک

جلسه ششم   pdf

46

ادبیّات تطبیقی: انواع ادبی تطبیقی

انواع جدید ادبی؛ بخش نخست، داستان یا نوول؛ بخش دوم، داستان کوتاه

جلسه هفتم   pdf

47

ادبیّات تطبیقی: انواع ادبی تطبیقی

انواع ادبی جدید: قصّه‌های سنّتی

جلسه هشتم     pdf

48

ادبیّات تطبیقی: انواع ادبی تطبیقی

انواع ادبی جدید: انواع فرعی و روبنایی، بخش نخست

جلسه نهم        pdf

49 ادبیّات تطبیقی: انواع ادبی تطبیقی انواع ادبی جدید: انواع فرعی و روبنایی، بخش دوم جلسه دهم       pdf
50 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد فرمالیسم و نئوفرمالیسم جلسه دهم     pdf
51 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد ساختارگرایی و پساساختارگرایی جلسه یازدهم    pdf
52 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد نقد روان‌شناسی و اسطوره‌گرا جلسه دوازدهم    pdf
53 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد نقد هرمنوتیکی جلسه سیزدهم    pdf
54 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد فمینیسم و نقد فمینیستی جلسه چهاردهم    pdf
55 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد نوگرایی و پسانوگرایی جلسه پانزدهم    pdf
56 نظریه‌ها و نقد ادبی؛ کارشناسی ارشد  آسیب‌شناسی نقد ادبی در ایران + نمونه‌های نقد ادبی بر مبنای نظریه‌های ادبی ارائه شده جلسه شانزدهم    pdf
57  کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی  طرح درس انواع ادبی تطبیقی در نیمسال 13982 طرح درس    pdf
58 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی طرح درس رستم و سهراب در نیمسال 13982 طرح درس   pdf
59 کارشناسی تمام رشته‌ها طرح درس فارسی عمومی گروه یک در نیمسال 13982 طرح درس   pdf
60 کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی طرح درس نظریه‌ها و نقد ادبی در نیمسال 13982 طرح درس   pdf

61

فارسی عمومی؛ گروه یک

 

شرح درس مروری بر حکایت لیلی و مجنون

 

بخش نخست      mp3

بخش دوم          mp3  

بخش سوم        mp3

 

62 فارسی عمومی؛ گروه یک شرح درس اعرابی و سبوی آب از مثنوی مولوی

بخش نخست     mp3

بخش دوم         mp3

63 فارسی عمومی؛ گروه یک شرح و تفسیر مثنوی زبان بداندیش از بوستان سعدی بخش نخست       mp3
64 فارسی عمومی؛ گروه یک شرح و تفسیر مثنوی زبان بداندیش از بوستان سعدی بخش دوم            mp3
65 فارسی عمومی؛ گروه یک شرح و تفسیر مثنوی زبان بداندیش از بوستان سعدی بخش سوم        mp3   

 

جلسه‌های درسی  شاعران حوزه‌ی ادبی خراسان نیمسال اوّل سال تحصیلی 1399

توضیح: قابل توجّه دانشجویان گرامی؛ همان‌طور که پیشتر به آگاهی شما رسیده است، به دلیل سهولت، سرعت عمل و دسترسی همگانی به واتساپ(whatsapp)، به هرکدام از درس‌های ارایه شده در نیمسال نخست 1399 گروهی جداگانه در این رسانه‌ اختصاص یافته و تمامی درس‌نامه‌ها در پوشه‌های دیداری و شنیداری قرار داده شده است. دانشجویان گرامی می‌توانند در آن‌جا پرسش‌ها و اشکالات درسی خود را در میان بگذارند و پاسخ بگیرند.

ردیف

عنوان درس/ مقطع

عنوان بحث

پرونده بارگذاری شده

1

شاعران حوزه ادبی خراسان/ کارشناسی

سبک در لغت و اصطلاح و ...

پوشه pdf

2

شاعران حوزه ادبی خراسان/ کارشناسی

ویژگی‌های سبک خراسانی

پوشه pdf

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

 

     
 

جلسه‌های درسی متون تفسیری فارسی نیمسال اوّل سال تحصیلی 1399

توضیح: قابل توجّه دانشجویان گرامی؛ همان‌طور که پیشتر به آگاهی شما رسیده است، به دلیل سهولت، سرعت عمل و دسترسی همگانی به واتساپ(whatsapp)، به هرکدام از درس‌های ارایه شده در نیمسال نخست 1399 گروهی جداگانه در این رسانه‌ اختصاص یافته و تمامی درس‌نامه‌ها در پوشه‌های دیداری و شنیداری قرار داده شده است. دانشجویان گرامی می‌توانند در آن‌جا پرسش‌ها و اشکالات درسی خود را در میان بگذارند و پاسخ بگیرند.

ردیف

عنوان درس/ مقطع

عنوان بحث

پرونده بارگذاری شده

1

متون تفسیری فارسی/ کارشناسی

اسرائیلیات در لغت و اصطلاح

پوشه pdf

2

متون تفسیری فارسی / کارشناسی

متن داستان آدم و حوّا از ترجمه تفسیر طبری

پوشه pdf

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

 

     

 

 

جلسه‌های درسی تحوّل زبان فارسی نیمسال اوّل سال تحصیلی 1399

توضیح: قابل توجّه دانشجویان گرامی؛ همان‌طور که پیشتر به آگاهی شما رسیده است، به دلیل سهولت، سرعت عمل و دسترسی همگانی به واتساپ(whatsapp)، به هرکدام از درس‌های ارایه شده در نیمسال نخست 1399 گروهی جداگانه در این رسانه‌ اختصاص یافته و تمامی درس‌نامه‌ها در پوشه‌های دیداری و شنیداری قرار داده شده است. دانشجویان گرامی می‌توانند در آن‌جا پرسش‌ها و اشکالات درسی خود را در میان بگذارند و پاسخ بگیرند.

ردیف

عنوان درس/ مقطع

عنوان بحث

پرونده بارگذاری شده

1

تحوّل زبان فارسی/ دکتری

درس نخست، درآمدی بر چیستی زبان

درس دوم، متن مطالب تدریس شده در جلسه اوّل

پوشه pdf

پوشه pdf

2

تحوّل زبان فارسی/ دکتری

درس سوم، هویت و خصوصیت زبان از دید زبان‌شناسان

پوشه pdf

3

تحوّل زبان فارسی/ دکتری

بررسی سیر تحول زبان فارسی

پوشه pdf

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

 

     

 

 برنامه‌ی هفتگی حضور در دانشگاه

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

11 : 10

12 : 11

13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

ساخت دستوری زبان فارسی ارشد

نظریه‌ها و نقد ادبی ارشد

 

 

 

 

 

فارسی عمومی گروه 23

 

دوشنبه

شاعران حوزه‌ی ادبی خراسان

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

آیین نگارش و ویرایش علوم سیاسی

 

 

 

 

متون تفسیری فارسی

 

فارسی عمومی گروه 23

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

تحوّل زبان فارسی دکتری

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس برای تدریس دروس ارائه شده در نیم‌سال اوّل 1399

 

ردیف

عنوان طرح درس

پرونده بارگذاری شده

1

تحوّل زبان فارسی/ دکتری

پوشه pdf

2

ساخت دستور زبان فارسی ارشد

پوشه pdf

3

نظریه‌ها و نقد ادبی ارشد

پوشه pdf

4

شاعران حوزه‌ی ادبی خراسان

پوشه pdf

5

آیین نگارش و ویرایش علوم سیاسی

پوشه pdf

6

متون تفسیری فارسی

پوشه pdf

7

فارسی عمومی گروه 23

پوشه pdf

 
 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آشنایی با علوم قرآنی 2414683 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تحقیق در ادبیات معاصر 2414191 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نظم(4) قسمت اول : اشعار سنایی 2414661 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
تطور متون شعر فارسی 2414264 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ ادبیات 3 2414058 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
دستور زبان فارسی(1) 2414010 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
سیر تحول انواع ادبیات روایی فارسی 2414365 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نظم(3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق 2414658 2 01 1400/04/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 1400/04/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
دستور زبان فارسی(2) 2414011 2 01 1400/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات 4 2414183 2 01 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم(3) قسمت اول : شاعران حوزه ادبی خراسان 2414657 2 01 1399/11/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحول زبان فارسی 2414647 2 01 1399/11/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 1399/11/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 1399/11/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون تفسیری فارسی 2414051 2 01 1399/11/09 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
بررسی تطبیقی انواع ادبی 2414629 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحول زبان فارسی 2414647 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3