اعضای هیات علمی

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 403
پست الکترونیکی: 

 

پروفایل  در ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6021-8859

 

فایل جلسات کلاس مجازی (ترم دوم 00-99)

 

نام درس جلسات فایل
روش تحقیق در ژئومورفولوژی اول یک
روش تحقیق در ژئومورفولوژی دوم دوم
برنامه هفتگی حضور در دانشگاه

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

یکشنبه

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  

سه شنبه

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 

 


 


 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی و توسعه 2422500 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه‌ریزی روستایی 2422510 2 01 | هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی 2422502 2 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
روش تحقیق در ژئومورفولوژی 2422455 2 01 | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 01 1400/04/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق وقوانین روستایی 2422394 2 01 1399/11/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 01 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 1399/11/12 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 01 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه‌ریزی روستایی 2422510 2 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی 2422502 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق در ژئومورفولوژی 2422455 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3