اعضای هیات علمی

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مدرک دکتری: جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران: مهر 1385 تا بهمن 1389

عنوان رساله: مکانیسم شکل گیری نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر

 

مدرک کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران: مهر 1382 تا مهر 1384

عنوان پایان نامه: مطالعه سینوپتیکی خشکسالیهای فراگیر در سواحل جنوبی دریای خزر

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

  1. اقلیم شناسی سینوپتیکی و دینامیکی
  2. هیدروکلیماتولوژی و هیدرولوژی
  3. مدلهای اقلیمی
  4. مخاطرات جوی و فرین های آب و هوایی

 

افتخارات:

  1. رساله برتر رشته جغرافیای طبیعی(دوره دکتری) در اولین دوره جایزه استاد محمد حسن گنجی
  1. رتبه نخست مجری طرح پژوهشی با عنوان" تحلیل فضایی بزه سرقت در شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)" در دهمین جشنوارۀ کشوری علمی نظم و امنیت در سال 1392

 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس 2422468 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش‌های آب و هواشناسی سینوپتیک 2422497 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت وبرنامه ریزی محیطی 2422370 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل ها ی آب وهواشناسی 2422371 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب وهوای کره زمین 2422025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقلیم شناسی دینامیک 2422117 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدل سازی آب وهوایی 2422354 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1