اعضای هیات علمی

غلامرضا غلامی درگاهی

change-logo

غلامرضا غلامی درگاهی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ ادبیات 1 2414056 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 نتیجه