اعضای هیات علمی

علی دودمان کوشکی

علی دودمان کوشکی

علی دودمان کوشکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 


 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 69 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
شعر عربی از آغاز تادورهمعاصر 2416413 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 5 2416335 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره عباسی (2) 2416049 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره اندلس 2416344 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
صرف 3 2416299 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 2416300 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تحلیل ونقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی 2416425 2 01 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه متون دینی 1 (قرآن کریم ) 2416362 2 01 1400/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه متون ادبی 2 (شعر) 2416365 2 01 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 2 2416283 2 01 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره اسلامی و اموی 2416342 2 01 1400/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم و نثر دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416315 2 01 1400/04/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
صرف 2 2416297 2 01 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم دور ه های اسلامی و اموی 2416306 2 01 1400/04/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تحلیل ونقد شعردوره عباسی 2416426 2 01 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 1 2416282 2 01 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 3 2416286 2 01 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 7 2416337 2 01 1399/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نظم دوره معاصر 1 2416314 2 01 1399/11/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون حدیث و نهج البلاغه 2416333 2 01 1399/11/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 69 نتیجه
از 4