profile - دانشکده ادبیات

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ادبیات

پردیس دانشگاه
علی تقی زاده

علی تقی زاده

استادیار / گروه زبان انگلیسی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه آلمان، زبان و ادبیات انگلیسی

تماس

رایانامه: altaghee [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 2722

بیوگرافی

علی تقی‌زاده  دانش‌آموختۀ کارشناسی در «زبان و ادبیات انگلیسی»  از دانشگاه  شیراز و کارشناسی ارشد در «زبان و ادبیات انگلیسی» از دانشگاه تهران است. او در شهریور 1376 همکاری رسمی خود را با دانشگاه رازی آغاز نمود، در بهار 1390 از دانشگاه آزاد برلین در دورۀ دکتری «مطالعات آمریکا» دانش‌آموخته شد، و هم اکنون استادیار گروه «زبان انگلیسی و زبانشناسی» می باشد. 
علی تقی زاده در طول این مدت دروس گوناگونی را در دورهای کارشناسی تدریس نموده است، از جمله: «درآمدی بر ادبیات انگلیسی»، «فنون و صناعات ادبی»، «شعر انگلیسی»، «داستان کوتاه»، «رمان»، «نمایشنامۀ قرون 17 تا 20»، «سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی»، «ادبیات آمریکا» ، و «مکتبهای ادبی». ایشان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی هم اغلب دروس: «شناخت ادبیات»، «ادبیات آمریکا»، «ادبیات قرن 17 و 18»، «ادبیات از دیدگاه زبانشناسی»، «شعر مدرن انگلیسی»، «داستان بلند»، «سنت ادبیات آمریکا»، «رئالیسم و ناتورالیسم انگلیس و آمریکا»، «شکسپیر: نمایشنامه‌ها و روش‌های بازنمایی»، «انسانگرایی لیبرال در ادبیات انگلیسی: رویکردی انتقادی»، و «ادبیات و نظریه‌های استعماری و پسااستعماری» را ارائه نموده است. در حوزه پژوهش، برخی از موضوعات مورد علاقۀ علی تقی زاده عبارتند از داستان مدرن و پسامدرن ، ادبیات داستانی و نقد فرهنگی ، نظریۀ ادبی ، بازتولید فرهنگی در آثار هِنری جِیمز ، سنت ادبیات آمریکا، و ادبیات و زبانشناسی. پژوهش های مستقل علی تقی زاده، و همینطور پژوهش های مشترک ایشان با همکاران و دانشجویان دکتری تحت راهنمایی او در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.