اعضای هیات علمی

عباسعلی منصوری سرابی

عباسعلی منصوری سرابی

عباسعلی منصوری سرابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

ردیف عنوان درس                                                                                                           فایل های مرتبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 فلسفه(5) درسگفتار زندگی فیلسوفانه
2 فلسفه مشاء(1)

فلسفه در روزگار فروبستگی

نسبت ابن سینا با فلسفه مشاء

3 حکمت مشاء(2)

تاریخ فلسفه اسلامی(نسبت خدا و جهان در اندیشه کندی،فارابی و ابن سینا)

4 کلام(1) کتاب آشنایی با علوم اسلامی بخش کلام
5 کلام(2) بررسی دو دیدگاه درباره اهداف بعثت و شوؤن رسالت
6 کلام (3)

مرگ پایان بخش یا مرگ ارزش بخش

مرگ و زندگی پس از مرگ

فایل صوتی کلاس  مجازی فلسفه5:

/documents/432177/0/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%876.ogg

/documents/432177/0/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%204.ogg

/documents/432177/0/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%877.ogg

فایل صوتی کلاس کلام 2:

/documents/432177/0/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%DB%B2%28%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%29%281%29.3gp

 

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

*

*

*

*

 

 

 

 

 

یکشنبه

*

*

*

*

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

*

*

*

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

*

*

*

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فلسفه مشاء( 1) 2424371 2 01 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ فلسفه اسلامی 3 2424060 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حکمت مشاء 2 2424062 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه اسلامی 5 2424057 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کلام 2 2424026 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کلام 1 2421016 2 01 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کلام 3 2421018 2 01 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
منطق قدیم 2424373 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کلام 3 2424032 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه اسلامی 2 2424016 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کلام 1 2424017 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
حکمت مشاء 1 2424038 2 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه مشاء(2) 2424375 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کلام 2 2421017 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
منطق قدیم 2424373 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلام 3 2424032 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه اسلامی 4 2424030 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلام 1 2424017 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حکمت مشاء 1 2424038 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه مشاء(2) 2424375 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2