تقدیر از زحمات کارکنان و کارمندان در پایان ترم تحصیلی گذشته

تقدیر از زحمات کارکنان و کارمندان در پایان ترم تحصیلی گذشته

به مناسبت پایان امتحانات از کلیه کارکنان و کارمندان دانشکده در تاریخ 1397/11/15 در محل سالن جلسات تقدیر شد.

شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

برگزاری نشست کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برگزاری نشست کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست کانون صنفی اعضای هیأت علمی صبح امروز ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
نشست مسئولین المپیاد دانشجویی سال 1398 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نشست مسئولین المپیاد دانشجویی سال 1398 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نشست مسئولین المپیاد دانشجویی سال 1398 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
به پیشنهاد رئیس دانشکده و ابلاغ ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر شهریار همتی به مدت یک سال به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانکده منصوب شدند
برگزاری کارگاه دانش افزایی هیأت علمی در سالن جلسات دانشکده
برگزاری کارگاه دانش افزایی هیأت علمی در سالن جلسات دانشکده
برگزاری کارگاه دانش افزایی هیأت علمی در سالن جلسات دانشکده
آرشیو خبرها