اخبار و انتصابات

جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان ترم
جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان ترم
این جلسه با حضور ریاست دانشکده و معاون آموزشی و کارکنان دانشکده جهت هماهنگی های لازم برای برگزاری امتحانات پایان ترم برگزار شد.
برگزاری جلسه دفاعیه آقای دکتر حسین بخشی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی
برگزاری جلسه دفاعیه آقای دکتر حسین بخشی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی
قابل ذکر است که این جلسه با داوری آقای دکتر محمد نبی کریمی از دانشگا خوارزمی از طریق سیستم ویدئوکنفرانس و داوران داخلی آقایان دکتر عامر قیطوری و دکتر شهاب مرادخوانی و به راهنمایی دکتر هیوا ویسی و مشاوره دکتر نورالدین یوسفی برگزار شد.
ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر جعفر توکلی
ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر جعفر توکلی
جناب آقای دکتر جعفر توکلی، ارتقاء جنابعالی را به مرتبه دانشیاری تبریک می گوییم.

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی