بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بازدید اعضای محترم شورای پژوهشی از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پس از برگزاری جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دعوت ریاست محترم دانشکده آقای دکتر...

Mon, 01 Jul 2019 16:59

News

جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم
جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم
جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم به ریاست آقای دکتر بیگلری و با حضور معاونین و کارکنان دانشکده در سالن جلسات دانشکده در تاریخ 28 خرداد ماه سال 1397 برگزار شد.
Hold a Comprehensive Ph.D Exam
Hold a Comprehensive Ph.D Exam
On may 21th, Comprehensive Test Ph.D. Students of the Faculty Literature held in the Faculty Literature.
title
title
summary