مراسم بازگشایی دانشکده و استقبال از دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی

مراسم بازگشایی دانشکده و استقبال از دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی

این مراسم که با حضور ریاست و معاونین محترم دانشکده و جمعی از والدین دانشجویان برگزار گردید چند روز متوالی ادامه داشت و در این ایام از...

Sat, 12 Oct 2019 20:21

News

جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم
جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم
جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم به ریاست آقای دکتر بیگلری و با حضور معاونین و کارکنان دانشکده در سالن جلسات دانشکده در تاریخ 28 خرداد ماه سال 1397 برگزار شد.
Hold a Comprehensive Ph.D Exam
Hold a Comprehensive Ph.D Exam
On may 21th, Comprehensive Test Ph.D. Students of the Faculty Literature held in the Faculty Literature.
title
title
summary