اخبار و انتصابات

نرم افزار ها و تنظیمات مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
نرم افزار ها و تنظیمات مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
دریافت نرم افزار های ویندوزی و اندروید جهت استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی.
برگزاری جلسه آموزشی تدریس در فضای مجازی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
برگزاری جلسه آموزشی تدریس در فضای مجازی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
این جلسه با حضور اساتید، ریاست و معاونین محترم دانشکده در سالن اجتماعات شماره 1 برگزار شد.
نشست نقد و بررسی کتاب قرآن به مثابه کلام خدا
نشست نقد و بررسی کتاب قرآن به مثابه کلام خدا
برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب قرآن به مثابه کلام خدا با حضور آقای دکتر بیگلری ،آقای دکتر زین العابدینی ،آقای دکتر منصوری و نویسنده محترم آقای دکتر قیطوری.

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی