معاونت پژوهشی و اجرایی

دکتر حسن ذوالفقاری 

دانشیار گروه جغرافیا
تلفن:08334267633
پست الکترونیکی: 
h.zolfaghari [at] razi.ac.ir
    

 

 

درباره معاونت پژوهشی

دکتر حسن ذوالفقاری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشیار گروه جغرافیا در رشته آب و هوا شناسی،متولد 1345 شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی هستند.ایشان از سال 1369 به عنوان اولین عضو هیئت علمی گروه جغرافیا با مسئولیت راه اندازی رشته جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی شروع به کار نمودند.در سال 1380 مدرک دکتری در رشته آب و هواشناسی از دانشگاه تبریز اخذ نمودند و در سال 1389 به مرتبه دانشیاری رسیدند.دکتر ذوالفقاری تا به حال راهنمایی حدود 30 پایان نامه کارشناسی ارشد و 5 رساله دکتری را بر عهده داشتند.4 کتاب تالیفی، 4 کتاب ترجمه و نگارشی، حدود 50 مقاله علمی-پژوهشی،ارائه حداقل 30 مقاله در همایش های معتبر حاصل فعالیت های علمی و پژوهشی ایشان است.ایشان علاوه بر دو دوره مدیریت گروه جغرافیا به مدت حدود 11 سال و یک دوره معاونت اداری و مالی به مدت 4 سال،معاونت اجرایی و پژوشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در حال حاضر به عهده دارد.هم چنین عضویت در شوراها و کمیته ها از جمله شورای چاپ و نشر و کمیته منتخب دانشکده، کمیسیون تخصصی ادبیات و علوم انسانی،هیأت ممیزه و غیره از فعالیت های اجرایی ایشان محسوب میشودمعاونان پژوهشی دانشکده ها، مجری و هدایت کننده سیاست‌های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در واحدهای خود هستند.به طور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها،مشارکت و همکاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است.معاونت پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی عملا از سال 1390 شکل گرفته است.با این وجوداز ابتدا معاونت اداری و مالی همواره عهده دار معاونت پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی نیز بوده است لذا معاونت پژوهشی مستقلی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی وجود نداشته است.از سال 1390 تا به امروز مسئولیت معاونت پژوهشی و اداری و مالی که از سال 1394 عملا معاونت اجرایی و پژوهشی نامیده شده است بر عهده افراد ذیل بوده است:

1-دکتر سالمیان از سال 1391 تا سال 1393

2-دکتر علی عباس حیاتی از سال 1393 تا سال 1394

3-دکتر حسن ذوالفقاری از سال 1394 تاکنون

شرح وظایف

معاونان پژوهشی دانشکده ها، مجری و هدایت کننده سیاست‌های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در واحدهای خود هستند.به طور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها،مشارکت و همکاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است.معاونت پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی عملا از سال ۱۳۹۰ شکل گرفته است.با این وجوداز ابتدا معاونت اداری و مالی همواره عهده دار معاونت پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی نیز بوده است لذا معاونت پژوهشی مستقلی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی وجود نداشته است.معاونان پژوهشی دانشکده ها، مجری و هدایت کننده سیاست‌های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در واحدهای خود هستند.به طور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها،مشارکت و همکاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است.معاونت پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی عملا از سال ۱۳۹۰ شکل گرفته است.با این وجوداز ابتدا معاونت اداری و مالی همواره عهده دار معاونت پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی نیز بوده است لذا معاونت پژوهشی مستقلی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی وجود نداشته است.

واحدهای زیرمجموعه

این بخش در حال بروزرسانی می باشد