اعضای هیات علمی

« بازگشت

ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس

نام درس ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس
کد درس 2416359
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز