اعضای هیات علمی

« بازگشت

آب و هواشناسی ماهواره‌ای پیشرفته

نام درس آب و هواشناسی ماهواره‌ای پیشرفته
کد درس 2422472
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز