اعضای هیات علمی

« بازگشت

ترجمه متون اقتصادی از عربی به فارسی و بالعکس

نام درس ترجمه متون اقتصادی از عربی به فارسی و بالعکس
کد درس 2416355
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز