654
انتشارات دانشگاه رازی:

Literary criticism from Plato to Richards: a short history


موضوعات :زبان و ادبیات خارجی
نویسندگان : دکتر ناصر ملکی ؛ دکتر نوربخش هوتی
تعداد صفحات: 168
تاریخ انتشار: 1390

 

خرید اینترنتی

آخرین اخبار