463478

تبریک به مناسبت آغاز امامت امام مهدی علیه السلام

آغاز امامت و ولایت خاتم ولایت کلیه و جزئيه، يعني حقیقت جامعه جنات رضوان، آدم ابو العصر و الزمان و مظهر تام اسم "الحی" حضرت سبحان و "محيي" ماسواي حضرت رحمان ، صراط مستيقم اهل ايقان در آخرالزمان و خاتم ولايت مطلقه شمسيه اولياء اهل ايمان، واسطه فيضان فيض رزق و جان به همه مراتب انس و جان، انيس اهل عرفان و امام صاحبان مقام احسان ، صاحب الوقت و الزمان را به همه اهل ولايت و ايمان تبریک عرض می نماییم.


 


شناسه : 5061994

آخرین اخبار