تاریخچه

گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1373 با همت جناب آقای دکتر خسرو غلامعلی زاده و سرکار خانم ناهید قائمی  تأسیس گردید. این گروه فعالیت خود را در جهت تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای تدریس زبان انگلیسی، با جذب دانشجویان آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی آغاز نمود. پس از نیل به این هدف گروه کار خود را با تأسیس دورۀ کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی ادامه داد. رفته رفته با حضور اعضای هیأت علمی متخصص بیشتر، گروه وارد عرصه تحصیلات تکمیلی شد و دورهای کارشناسی ارشد رشته های زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی را به ترتیب در سالهای 1380، 1384 و 1386 دایر نمود. پس از موفقیت در دورۀ کارشناسی ارشد و همچنین وجود پتانسیل بالا در اعضای هیأت علمی، موفق به اخذ مجوز وزارت علوم و تحقیقات جهت برپایی دورههای دکتری تخصصی شد. در سال 1390 اولین دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی زبانشناسی پذیرش شدند همچنین، در سال 1392 دو گرایش آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی دورۀ دکتری فعالیت خود را آغاز نمودند.

مدیر گروه

دکتر کورش صابری

 

ایمیل: saberi50k [at] yahoo.com

 

شماره تلفن: 08334282913

کارشناس گروه

 

نام و نام خانوادگی: مژگان سلیمی

 

 m.salimi [at] razi.ac.ir :پست الکترونیک

 

08334283912تلفن: 

شرح وظایف

1. برنامه ریزی دروس تخصصی گروه انگلیسی

2. برنامه ریزی درس زبان انگلیسی عمومی دانشگاه

3. ارائه دروس در سیستم جامع گلستان

4. انجام امور انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان

5. انجام امور معرفی به استاد دانشجویان

6. انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان

7. معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان

8. معرفی دانشجویان ممتاز

9. تهیه لیست حضور و غیاب برای اساتید گروه

10. بررسی وضعیت انتخاب واحد دانشجویان و شناسایی دانشجویانی که خارج از سقف واحد گرفته اند

11. بررسی و برطرف کردن مشکلات آموزشی گروه

12. انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی

13. انجام امور مربوط به پیش دفاع و دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14. امور مربوط به آزمون جامع دانشجویان دکتری

15. انجام امور مربوط به پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

16.برنامه ریزی امتحانات گروه انگلیسی و شرکت در امتحانات پایان ترم دانشکده

17. مشاوره تحصیلی به دانشجویان

18. امور مربوط به مصاحبه دکتری

19. امور مربوط به ثبت نام ورودی های جدید

20. بررسی و به روز رسانی سرفصل های جدید آموزشی گروه

زبان انگلیسی عمومی ویژه پردیس دانشگاه

ردیف                          عنوان فایل
1  بعدازظهر- 1
2  بعدازظهر - 2

برنامه هفتگی ( ورودی های 1400 تمامی مقاطع)

ردیف                          عنوان فایل
1  صبح
2  بعدازظهر - 1
3  بعدازظهر - 2

برنامه هفتگی گروه زبان انگلیسی - کارشناسی

ردیف                          عنوان فایل
1  صبح
2  بعدازظهر- 1
3  بعدازظهر - 2

برنامه های هفتگی گروه زبان انگلیسی - کارشناسی ارشد

ردیف                          عنوان فایل
1  صبح
2  بعدازظهر - 1
3  بعدازظهر - 2

برنامه هفتگی گروه زبان انگلیسی - دکتری

ردیف                          عنوان فایل
1  صبح
2  بعدازظهر - 1
3  بعدازظهر - 2

چارت درسی

مقطع

فایل ضمیمه

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات انگلیسی 

آموزش زبان انگلیسی

 زبان شناسی همگانی

دکتری

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان شناسی

راهنما

ردیف

عنوان

فایل ضمیمه

ردیف

عنوان

فایل ضمیمه

1

  حذف اضطراری دانشجو

6

  راهنمای سامانه همانندجو - ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

2

  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه اساتید

7

  راهنمای فارغ تحصیلی

3

  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه دانشجویان

8

  راهنمای ورود به سیستم گلستان برای دانشجویان جدیدالورود

4

  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه کارشناسان گروهای آموزشی

9

  معرفی به استاد دانشجو

5

  راهنمای سامانه همانندجو - ویژه اساتید

10

  معرفی به استاد مدیران گروهای آموزشی