اخبار و انتصابات

نشست نقد و بررسی کتاب قرآن به مثابه کلام خدا
نشست نقد و بررسی کتاب قرآن به مثابه کلام خدا
برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب قرآن به مثابه کلام خدا با حضور آقای دکتر بیگلری ،آقای دکتر زین العابدینی ،آقای دکتر منصوری و نویسنده محترم آقای دکتر قیطوری.
برگزاری جلسه تقدیر و قدردانی ریاست و معاونین محترم دانشکده از کارکنان و کارمندان به مناسبت پایان ترم تحصیلی و نیز امتحانات
برگزاری جلسه تقدیر و قدردانی ریاست و معاونین محترم دانشکده از کارکنان و کارمندان به مناسبت پایان ترم تحصیلی و نیز امتحانات
در این جلسه که در اتاق ریاست دانشکده برگزار شد ضمن قدر دانی و تشکر جناب آقای دکتر بیگلری و معاونین پژوهشی و آموزشی از کارمندان و کارکنان دانشکده به مناسبت اتمام ترم تحصیلی و نیز امتحانات، تقدیر نامه هایی به آنها اعطا شد.
جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان ترم
جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان ترم
این جلسه با حضور ریاست دانشکده و معاون آموزشی و کارکنان دانشکده جهت هماهنگی های لازم برای برگزاری امتحانات پایان ترم برگزار شد.

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی