اخبار و انتصابات

برنامه هفتگی دروس مجازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برنامه هفتگی دروس مجازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانلود برنامه هفتگی دروس مجازی سامانه lms
نرم افزار ها و تنظیمات مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
نرم افزار ها و تنظیمات مورد نیاز جهت ورود به سامانه lms برای اساتید و دانشجویان
دریافت نرم افزار های ویندوزی و اندروید جهت استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی.
برگزاری جلسه آموزشی تدریس در فضای مجازی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
برگزاری جلسه آموزشی تدریس در فضای مجازی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
این جلسه با حضور اساتید، ریاست و معاونین محترم دانشکده در سالن اجتماعات شماره 1 برگزار شد.

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی