روز معلم مبارک!

روز معلم مبارک!معلم در باور حضرات مظاهر تام اسم علیم خدا  (دُعِیَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَوَاتِ عَظِیما)! بر این باور روز معلم را به شما معلمان مدرسه عشق و معرفت که در زمره عظیمان ملکوت آسمانها می باشید، تبریک عرض می کنیم.