اخبار و انتصابات

پنجمین کنگره ملی تاریخ دانان ایران به همت انجمن ایرانی تاریخ و باهمکاری سایر نهاد ها و انجمن های علمی به مناسبت کرمانشاه 2020 در دانشگاه رازی در روز چهارشنبه 22 مرادماه بصورت مجازی برگزار می شود.
پنجمین کنگره ملی تاریخ دانان ایران به همت انجمن ایرانی تاریخ و باهمکاری سایر نهاد ها و انجمن های علمی به مناسبت کرمانشاه 2020 در دانشگاه رازی در روز چهارشنبه 22 مرادماه بصورت مجازی برگزار می شود.
علاو بر سخنرانی ها و برنامه های روز چهارشنبه 22 مراد ماه برنامه های متنوع دیگری از شانزدهم مرداد تا 24 مرداد به عنوان پیشا کنگره و پسا کنگره تحت عناوین مختلفی تعریف و برگزار می شود
بزودی تفاهم نامه همکاریهای علمی میان انجمن ایرانی تاریخ و گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه منعقد می شود.
بزودی تفاهم نامه همکاریهای علمی میان انجمن ایرانی تاریخ و گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه منعقد می شود.
جلسه مشترک انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه و سازمان فرهنگی، اجتماعی ، هنری و ورزشی شهرداری کرمانشاه در به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار شد.
درگذشت غم انگیز سرکار خانم زهرا مرادی دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیا
درگذشت غم انگیز سرکار خانم زهرا مرادی دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیا
درگذشت غم انگیز سرکار خانم زهرا مرادی دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیا را به خانواده محترم ایشان، همکلاسی های مهربان و اساتید گرامی گروه تسلیت می گوییم و برای آن مرحومه علّو درجات و مغفرت الهی را آرزو داریم.

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی