برگزاری دومین هفته از سلسله سخنرانی های معنوی -اخلاقی

برگزاری دومین هفته از سلسله سخنرانی های معنوی -اخلاقیبرگزاری دومین هفته از سلسله سخنرانی های معنوی -اخلاقی
 
 
سخنران:  آیت الله تحریری ( شاگرد علامه طباطبایی و آیت الله سعادت پرور و از نزدیکان معنوی آیت الله  بهجت رضوان الله علیهم)
 
تاریخ برگزاری:
 
شنبه:        ۱۴۰۰/۲/۱۱ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۵۰
دوشنبه:   ۱۴۰۰/۲/۱۳ ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۵۰
چهارشنبه: ۱۴۰۰/۲/۱۵ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۵۰
 
دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان کرمانشاه - سازمان بسیج اساتید استان کرمانشاه- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی
 
لینک وبینار: