تاریخچه گروه

گروه حقوق دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به دانش آموختگان رشته حقوق، در سال ۱۳۹۱ با پذیرش ۱۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۲ با صدور مجوز تاسیس رشته حقوق در دوره کارشناسی از سوی شورای گسترش وزارت علوم تحقیقان و فناوری در دو دوره روزانه و نوبت دوم دانشجویان کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند.

مدیر گروه

دکتر علی عباس حیاتی

 

ایمیل: aliahayati[at]yahoo.com

 

شماره تلفن:

کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی: سمیرا فاضلی

 

 - :پست الکترونیک


08334277613تلفن: 

شرح وظایف

 

برنامه درسی هفتگی مجازی

ردیف                          عنوان فایل
1  برنامه مجازی گروه حقوق - کارشناسی و کارشناسی ارشد - صبح
2   برنامه مجازی گروه حقوق - کارشناسی و کارشناسی ارشد - بعد از ظهر
3  برنامه مجازی گروه تاریخ - کارشناسی - صبح
4  برنامه مجازی گروه تاریخ - کارشناسی - بعد از ظهر
5  برنامه مجازی گروه تاریخ - کارشناسی ارشد - صبح
6  برنامه مجازی گروه تاریخ - کارشناسی ارشد - بعد از ظهر
7  برنامه مجازی گروه باستان شناسی - کارشناسی ارشد - صبح
8  برنامه مجازی گروه باستان شناسی - کارشناسی ارشد - بعد از ظهر

چارت درسی

ردیف                          عنوان فایل
1  چارت دوره کارشناسی - حقوق
2  چارت دوره کارشناسی - تاریخ اسلام
3  چارت دوره کارشناسی - تاریخ ایران اسلامی
4  چارت دوره کارشناسی ارشد - تاریخ اسلام
5  چارت دوره کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی
6  چارت دوره کارشناسی ارشد - باستان شناسی
7  چارت دوره کارشناسی ارشد - تاریخ ایران اسلامی

مقاطع تحصیلی

      در حال حاضر،رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در گروه حقوق و تاریخ به شرح زیر می باشد:

 

  • گرایش های کارشناسی: حقوق
  • گرایش های کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
  • کارشناسی ارشد : تاریخ اسلام – باستان شناسی- تاریخ ایران اسلامی