بازگشت به صفحه کامل

سارا پولادی

سارا پولادیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا پولادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در تاریخ دوشنبه ۹۷/۱۱/8 ساعت ۱0 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.