بازگشت به صفحه کامل

انتخاب جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر به عنوان « استاد تراز برتر انقلاب اسلامی کشور»

انتخاب جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر به عنوان « استاد تراز برتر انقلاب اسلامی کشور» 

انتخاب جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر به عنوان « استاد تراز برتر انقلاب اسلامی کشور » صمیمانه تبریک می گوییم.