اعضای هیات علمی

عیسی نجفی

عیسی نجفی

عیسی نجفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش های نقد و تحلیل متن 2414649 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان 2414627 2 01 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 2 مثنوی معنوی 2414644 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم(3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق 2414658 2 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 02 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نقد ادبی 2414052 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات 1 2414056 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق درمتون فارسی (نثر) 2414521 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 3 قسمت سوم نظامی 2414022 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مرجع شناسی و روش تحقیق(1) 2414013 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عربی(2 )نثر عربی 2414377 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نثر 3 قسمت اول کلیله و دمنه1 2414035 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نقد ادبی 2414052 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2