اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 74 از 74 نتیجه
از 2
 
داود گوهری

داود گوهری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پدرام لعل بخش

پدرام لعل بخش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدابراهیم مالمیر

محمدابراهیم مالمیر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید مبارک

وحید مبارک 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فیروز مجرد

فیروز مجرد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 512
پست الکترونیکی: 
علی اکبر محسنی

علی اکبر محسنی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید محمدی

مجید محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خدیجه مرادی

خدیجه مرادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مرتضوی مهر

علی مرتضوی مهر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر میرزایی پرگلی

جعفر میرزایی پرگلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یحیی معروف

یحیی معروف 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر ملکی

ناصر ملکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امجد ملکی

امجد ملکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی منصوری سرابی

عباسعلی منصوری سرابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا نادریفر

عبدالرضا نادریفر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عیسی نجفی

عیسی نجفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الیاس نورائی

الیاس نورائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهریار همتی

شهریار همتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نور بخش هوتی

نور بخش هوتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هیوا ویسی

هیوا ویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نورالدین یوسفی

نورالدین یوسفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 555
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 74 از 74 نتیجه
از 2