اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 74 نتیجه
از 2
 
محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل الله احمدوند

خلیل الله احمدوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ایرانی

محمد ایرانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسداله آژیر

اسداله آژیر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد اکبرپور

محمد اکبرپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 403
پست الکترونیکی: 
جهانگیر امیری

جهانگیر امیری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرامرز باقرآبادی

فرامرز باقرآبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه بختیاری

فاطمه بختیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله بهرامی

روح اله بهرامی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی پرنیان

موسی پرنیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شجاع تفکری رضایی

شجاع تفکری رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی تقی زاده

علی تقی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر توکلی

جعفر توکلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج جباری

ایرج جباری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 414
پست الکترونیکی: 
سوسن جبری

سوسن جبری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس حاج زین العابدینی

عباس حاج زین العابدینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجواد حجاری

محمدجواد حجاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 506
پست الکترونیکی: 
سجاد دادفر

سجاد دادفر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت دارابی

حجت دارابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

طلعت ده پهلوان  

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دودمان کوشکی

علی دودمان کوشکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن ذوالفقاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری 

دانشیار
شماره تماس: 34283907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم رحمتی ترکاشوند

مریم رحمتی ترکاشوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
ابراهیم رحیمی زنگنه

ابراهیم رحیمی زنگنه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

آزاد رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تورج زینی وند

تورج زینی وند 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید سبزیانپور

وحید سبزیانپور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی سلیمی قلعه ئی

علی سلیمی قلعه ئی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کورش صابری

کورش صابری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی طهماسبی

علی طهماسبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سامان عبادی

سامان عبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی عزتی

مهدی عزتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آئیژ عزمی

آئیژ عزمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 
سجاد علی بیگی

سجاد علی بیگی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالله غلامی

عبدالله غلامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلامرضا غلامی درگاهی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی فتاحی

مهدی فتاحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 
اعظم فرجامی

اعظم فرجامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عامر قیطوری

عامر قیطوری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالستار قمری

عبدالستار قمری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 74 نتیجه
از 2