اخبار و انتصابات

جدول اسامی (کدملّی) شرکت کننندگان در مصاحبه مجازی رشته زبان و ادبیات فارسی به ترتیب ساعت ورود به سامانه
جدول اسامی (کدملّی) شرکت کننندگان در مصاحبه مجازی رشته زبان و ادبیات فارسی به ترتیب ساعت ورود به سامانه
جدول اسامی (کدملّی) شرکت کننندگان در مصاحبه مجازی رشته زبان و ادبیات فارسی به ترتیب ساعت ورود به سامانه
درگذشت پدر گرامی همکار محترم، جناب آقای دکتر جهانگیر امیری
درگذشت پدر گرامی همکار محترم، جناب آقای دکتر جهانگیر امیری
رحلت جانگداز پدر گرامی همکار محترم جناب آقای دکتر جهانگیر امیری را تسلیت می‌گوییم.
کسب رتبه «ب» توسط نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کسب رتبه «ب» توسط نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف، نتایج ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور را در سال 1398 اعلام کرد و در این ارزیابی چهار نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی : 1- کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2- جغرافیا و پایداری محیط 3- مطالعات زبان...

لینک های مفید

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی